EKONOMICZNE I PRAWNICZE WYZWANIA ROKU 2018


MINIONA -

Lwów

VIIІ Międzynarodowa   Naukowo-Praktyczna Konferencja NANR

EKONOMICZNE I PRAWNICZE WYZWANIA ROKU 2018

Szanowni Państwo!

 Informujemy Państwo o tym, że we Lwowie 14 stycznia

2018 roku odbędzie się w kolejny raz tradycyjna coroczna Międzynarodowa Naukowo-Praktyczna Konferencja NANR  „Ekonomiczne i Prawnicze Wyzwania Roku  2018”

Przysłane przez uczestników i zaakceptowane tezy, artykuły, wyniki badań będą opublikowane w wydaniu  „Wyzwania naukowe” (ISSN 2411-3506)

Problematyka:

 

1.     Teoria i historia państwa i prawa, filozofia prawa.

2.     Prawo konstytucyjne,  administracyjne, informacyjne, prawa człowieka.

3.     Cywilne, handlowe, finansowe prawo. Postepowanie.

4.     Prawo karne, postępowanie, kryminologia. Śledztwo oraz egzekwowanie.

5.     Prawa socjalne, prawo pracy. Prawo rodzinne.

6.     Prawo ziemskie, wodne, agrarne, prawo ochrony środowiska.

7.     Teoria ekonomii, ekonometria, statystyka.

8.     Finanse, bankowość, ubezpieczenia.

9.     Marketing oraz zarządzanie strategiczne.

10. Zarządzanie, HR, zarządzanie operacjami oraz logistyka


Źródło:  http://lawcraft.com.ua/blog/nanr-conference-law-economics-2018/?lang=pl#more-751

Aktualizacja:  2017-10-17 14:18:31