III Ogólnopolskie Sympozjum Geointerdyscyplinarnych Metod Badawczych


MINIONA -

Europejskie Centrum Edukacji Geologicznej w Chęcinach
Częstochowa, ul. Zbierskiego 2/4

Bieżąca edycja GeoSym2018 poświęcona będzie Nowym perspektywom w badaniach geośrodowiskowych, a w szczególności obejmie zagadnienia:

 1. Badania podłoża budowlanego:
  – zastosowanie metod geofizycznych;
  – rozpoznanie i badanie podłoża gruntowego i skalnego;
  – rozwój metod badań podłoża budowlanego;
  – przestrzenna zmienność parametrów.
 2. Geozagrożenia:
  – identyfikacja procesów i wspomaganie decyzji inwestycyjnych;
  – wzmacnianie podłoża gruntowego w budownictwie ogólnym, komunikacyjnym oraz hydrotechnicznym;
  – modelowanie zjawisk geodynamicznych w systemach informacji przestrzennej GIS;
  – zastosowanie metod geofizycznych w przewidywaniu geozagrożeń i ocenie ich skutków.
 3. Monitoring:
  – konstrukcji obiektów inżynierskich;
  – zjawisk naturalnych;
  – przekształceń antropogenicznych.
 4. Badania geochemiczne i petrologiczne w badaniach geośrodowiskowych.
 5. Nowoczesne techniki badawcze w sedymentologii i geologii strukturalnej.

Źródło:  http://geosympozjum2018.uw.edu.pl/

Aktualizacja:  2017-10-26 09:19:35