DOKTORZY I DOKTORANCI - PREZENTACJA TEMATYKI BADAWCZEJ LUB PRZEGLĄDOWEJ Konferencja Interdyscyplinarna ( wszystkie dziedziny naukowe)


MINIONA -

Hotel focus Szczecin
Częstochowa, ul. Zbierskiego 2/4

W zakres opłaty konferencyjnej wchodzi:

  • wystąpienie z referatem, posterem,
  • wydanie certyfikatu uczestnictwa w konferencji za wygłoszenie referatu
  • wydanie certyfikatu uczestnictwa w konferencji za zaprezentowanie posteru
  • wydanie certyfikatu za najlepszy referat/poster
  • certyfikat szkoleniowy
  • przerwy kawowe z przekąskami i uroczysty obiad
  • materiały konferencyjne
  • publikacja artykułu

Źródło:  http://www.4intellect.com

Aktualizacja:  2017-12-27