Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Wiedza Kluczem do Sukcesu"


MINIONA -

Centrum Biznesowe Faktoria
Częstochowa, ul. Zbierskiego 2/4

Fundacja Promovendi ma zaszczyt zaprosić Państwa na II edycję Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Wiedza Kluczem do Sukcesu”, która odbędzie się 20 stycznia 2018 r. w Centrum Biznesowym Faktoria mieszczącym się przy ul. Dowborczyków 25 w Łodzi.

Konferencja będzie miała charakter ogólnopolski i interdyscyplinarny, kierowana jest do młodych naukowców, zaczynając od studentów I i II stopnia studiów, poprzez doktorantów aż do osób, które uzyskały stopień doktora w ostatnich 3 latach.

Wiedza to nic innego, jak informacje zdobywane poprzez doświadczenie, wzajemną komunikację i wyciąganie wniosków. Nasza inicjatywa ma na celu stworzenie możliwości wymiany doświadczeń oraz dobrych praktyk naukowych przez przedstawicieli środowiska naukowego. Ponadto ma na celu podkreślenie istotnej roli młodych badaczy w rozwoju polskiej nauki.

W Konferencji możliwe będą dwa rodzaje uczestnictwa: bierne lub czynne, przy czym uczestnictwo czynny daje możliwość wyboru prezentacji ustnej lub formy posterowej. Przewidziane jest także wydanie Książki Abstraktów oraz Książki Artykułów konferencyjnych z nadanymi numerami ISBN.

Nad merytoryką Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Wiedza Kluczem do Sukcesu” czuwać będzie Komitet Naukowy zrzeszający doktorów i samodzielnych pracowników naukowych z różnych polskich Uczelni oraz przedstawicieli przemysłu.

Zapraszamy serdecznie do udziału w Konferencji.

Rejestracja do 15 grudnia 2017 r. pod adresem https://goo.gl/forms/BMZtoOFwFhBYZehJ2

Opłata konferencyjna: od 199 zł (w cenie: materiały konferencyjne, obiad oraz poczęstunek podczas przerw w obradach).

Wysyłanie abstraktów do 20 grudnia 2017 r. za pośrednictwem formularza na stronie internetowej http://www.promovendi.pl/2017/11/14/klucz/

Wysyłanie artykułów konferencyjnych do 20 grudnia 2017 r.


Źródło:  http://www.promovendi.pl/

Aktualizacja:  2017-11-14 19:26:46