III Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Rolnictwo XXI wieku - problemy i wyzwania"


MINIONA -

Międzynarodowe Centrum Konferencyjne Krzyżowa
Częstochowa, ul. Zbierskiego 2/4

Szanowni Państwo, z ogromną przyjemnością pragniemy zaprosić Państwa na III Międzynarodową Konferencję Naukową "Rolnictwo XXI wieku - problemy i wyzwania", która odbędzie się w dniach 20-21.03.2018r. w Międzynarodowym Centrum Konferencyjnym w Krzyżowej.

Współczesne rolnictwo to silnie rozwijająca się gałąź przemysłu, dlatego też tematyka konferencji obejmuje zagadnienia rozwoju nowoczesnych technologii, systemów i rozwiązań stosowanych w rolnictwie, a także produkcji zdrowej żywności. Podczas konferencji poruszane będą tematy związane produkcją zwierzęcą, rozwojem obszarów wiejskich jak również obecną sytuacją rolnictwa w Europie. Ważnym tematem jest również agroenergetyka, możliwości wykorzystania biogazu, biopaliw oraz energii słonecznej i wiatrowej. Organizowana konferencja pozwala na wymianę poglądów oraz tworzenie i umacnianie współpracy zarówno naukowej pomiędzy uczelniami, instytutami naukowymi jak również przedsiębiorcami prywatnymi, w zakresie obecnych trendów w sektorze rolno-spożywczym. Każda konferencja to okazja do zaprezentowania wyników swoich prac naukowo-badawczych jak i dyskusji naukowej oraz wymiany myśli wpływającej na wybranie kierunku dalszych prac badawczych, oraz nawiązania kontaktów, które mogą zaowocować podjęciem prac interdyscyplinarnych a także możliwość nawiązania znajomości i przyjaźni.

W ostatniej edycji Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Rolnictwo XXI wieku – problemy i wyzwania” wzięło udział ponad 120 uczestników z Polski, Niemiec, Ukrainy, Czech, Austrii, Turcji oraz Słowacji.

Zapraszamy do udziału w jednej z czołowych Konferencji Naukowych dotyczących szeroko pojętego rolnictwa!


Źródło:  http://www.konferencja-rolnictwo.pl/

Aktualizacja:  2017-11-15 17:50:08