"Dni Planisty: Sharing cities - współużytkujemy, współdziałamy, jesteśmy współodpowiedzialni"


MINIONA -

Collegium Geographicum
Częstochowa, ul. Zbierskiego 2/4

Zasadniczym celem konferencji jest przedstawienie wyników badań naukowych studentów i doktorantów z dziedziny gospodarki przestrzennej, urbanistyki, architektury, socjologii, prezentacja efektów współpracy z sektorem publicznym i prywatnym, a także stworzenie okazji do wymiany doświadczeń oraz zderzenie różnych punktów widzenia, co pozwoli poszerzyć wiedzę uczestników wydarzenia w zakresie planowania i rozwoju przestrzeni miejskiej.

Koszt 140 zł - dwa dni (konferencja + warsztaty)

70 zł – konferencja 70 zł – warsztaty

Dostęp do Komuniaktu 1. ->https://drive.google.com/open?id=1UbzlhpHD36kPs-GxssmpkeN8lV15AzlH


Źródło:  https://www.facebook.com/Dni-Planisty-126148584723481/

Aktualizacja:  2017-11-17