Kultura i Rewolta / Kultura a Revolta / Kultúra a Revolta


MINIONA -

Wydział Neofilologii i Wydział Lingwistyki Stosowanej
Częstochowa, ul. Zbierskiego 2/4

W 2018 roku przypada 50. rocznica polskiego Marca 1968 oraz Praskiej Wiosny w Czechosłowacji. Wydarzenia te, poza swoim wymiarem politycznym i społecznym, odcisnęły znaczące piętno na kształcie i kierunku rozwoju kultury w krajach ówczesnego Bloku Wschodniego. Podczas Konferencji chcemy szczególnie pochylić się nad relacjami, jakie zachodzą między sferą kultury i polityki podczas kryzysów politycznych, buntów społecznych, rewolucji, strajków, zamachów stanu i innych gwałtownych wyrazów społecznego niezadowolenia. Interesują nas wszelkie przejawy działań w kulturze i ich twórcze realizacje w takich obszarach jak: literatura, teatr, film, sztuki plastyczne, muzyka, sztuka ulicy, happening i inne. Punktem odniesienia (i swego rodzaju ograniczeniem geograficznym) dla rozważań będzie historia i współczesność krajów Europy Środkowo-Wschodniej.

Chcielibyśmy dotrzeć także do źródeł rewolucji, jej wzoru (wzorów) i transformacji, odkrywanych w ramach ważnych wydarzeń przełomowych w regionie Europy Środkowo‑Wschodniej. Rok 1968 traktujemy jako swego rodzaju cezurę i symboliczne otwarcie dla innych wydarzeń w regionie, np. powstania Solidarności (1980) i stanu wojennego (1981) w Polsce, aksamitnej rewolucji w Czechosłowacji (1989), rewolucji na granicie w Ukraińskiej SRR (1990), puczu moskiewskiego (1991) w Rosyjskiej FSRR, dżinsowej rewolucji (2006) na Białorusi, pomarańczowej rewolucji (2004) i rewolucji godności (2013/2014) na Ukrainie oraz wielu innych.

Konferencja ma mieć charakter interdyscyplinarny, dlatego zachęcamy do udziału w niej badaczy reprezentujących różne obszary nauki.

PROBLEMATYKA KONFERENCJI

Kultura jako inicjatorka wydarzeń politycznych
Kultura jako odpowiedź na wydarzenia polityczne
Kultura jako narzędzie polityczne
Język polityki w kulturze
Cenzura w kulturze
Kultura drugiego obiegu
Kultura oficjalna i próby jej kontestacji
Kontrkultura i kontestacja jako praktyka i teoria rewolty
Kategoria wolności
Dialog między kulturą a polityką

https://www.facebook.com/events/1462358190545753/ 


Źródło:  http://ksi.uw.edu.pl/badania/konferencje/

Aktualizacja:  2017-11-17 16:36:11