III Ogólnopolska Konferencja Naukowa Współczesne Wyzwania Finansów i Rachunkowości


MINIONA -

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie, Centrum Wykładowo-Dydaktyczne
Częstochowa, ul. Zbierskiego 2/4

Problematyka i cel Konferencji:

Konferencja poświęcona będzie problematyce związanej z finansami i rachunkowością jednostek gospodarczych. Praktycy i teoretycy, badacze tematyki będą mieli okazję zaprezentować swoje poglądy oraz badania naukowe skupione wokół aktualnych wyzwań przed którymi stoją finanse i rachunkowość.

Bloki tematyczne:

Finanse i podatki:

·  Finanse i podatki gospodarstw domowych,

·  Finanse i podatki gospodarstw rolnych,

·  Specyficzne uwarunkowania finansów mikro, małych, średnich i dużych przedsiębiorstw,

·  Finanse banków i parabanków,

·  Finanse i podatki w gospodarce leśnej,

·  Nowe nurty w finansach (finanse behawioralne, finanse mafijne, zielone finanse itp.),

·  Finanse a inne dyscypliny nauki.

 

Rachunkowość (rachunkowość finansowa/ rachunkowość zarządcza):

·  Wycena w systemie rachunkowości,

·  Miary finansowe i niefinansowe w systemie rachunkowości,

·  Odpowiedzialność służb finansowo-księgowych,

·  Etyczne i psychologiczne uwarunkowania rachunkowości,

·  Specyficzne uwarunkowania rachunkowości przedsiębiorstw, banków, gospodarstw rolnych, fundacji, stowarzyszeń,

·  Rachunkowość w gospodarce leśnej,

·  Kierunki wykorzystania informacji z systemu rachunkowości,

·  Systemy informatyczne wspomagające rachunkowość,

·  Raportowanie finansowe i niefinansowe przedsiębiorstw,

·  Rachunkowość a inne dyscypliny nauki.

 

Informacje organizacyjne:

Konferencja odbędzie się w dniach 23-24 kwietnia 2018 r. w PWSZ w Koninie

(Centrum Wykładowo-Dydaktyczne, ul. Popiełuszki 4).

 

Uczestnictwo i publikacja:

 Osoby zainteresowane udziałem w Konferencji prosimy o przesyłanie wypełnionej „karty zgłoszenia” i artykułu napisanego według wymagań zawartych we wskazówkach dla autorów na adres: konferencja.fir@konin.edu.pl

  

Artykuły zostaną opublikowane w jednym z poniższych czasopism:

·         Czasopismo Przedsiębiorstwo & Finanse (8 punktów)

·         Czasopismo Optimum (10 punktów)

·         Czasopismo Modern Managment Review (11 punktów)

·         Czasopismo Humanities and Social Sciences (14 punktów)

 

Rada Programowa Konferencji po otrzymaniu dwóch pozytywnych recenzji artykułów dokona wskazania miejsca publikacji. Czasopisma zostaną wydane w roku 2018.

 

Terminy i opłaty:

Termin zgłaszania udziału w Konferencji – 28 luty 2018 r.

Termin wniesienia opłaty – 16 marca 2018 r.

Termin przesłania artykułu – 28 luty 2018 r.

Koszt udziału w Konferencji (wraz z publikacją artykułu, noclegiem, wyżywieniem) – 890 zł brutto

Koszt publikacji artykułu (bez udziału w Konferencji) – 800 zł brutto

Kwota 890 zł obejmuje nocleg w pokoju dwuosobowym. Istnieje możliwość noclegu
w pokoju jednoosobowym przy opłacie za udział w konferencji w kwocie 990 zł.

W przypadku dokonania opłaty do 31 grudnia 2017 r. od ww. kwot należy odjąć 50 zł.

Opłatę konferencyjną prosimy wnosić na konto: BZ WBK 3 O/Konin

67 1500 1461 1214 6002 7586 0000

z dopiskiem „Konferencja FiR Imię i Nazwisko”

Szczegółowy program konferencji zostanie opublikowanyna początku kwietnia 2018r.

na stronie internetowejwww.pwsz.konin.edu.pl

Dodatkowe informacje:

konferencja.fir@konin.edu.pl, tel. 63-249-72-50 (kontakt w sprawach organizacyjnych dot. konferencji i publikacji)


Źródło:  http://pwsz.konin.edu.pl

Aktualizacja:  2017-11-30