III ogólnopolska konferencja naukowa z cyklu „Nasz język ojczysty” pn. "Różne oblicza tożsamości"


MINIONA -

Wydział Polonistyki, Uniwersytet Jagielloński
Częstochowa, ul. Zbierskiego 2/4

Koło Naukowe Językoznawców Studentów UJ im. Mieczysława Karasia ma przyjemność zaprosić na III ogólnopolską konferencję naukową z cyklu „Nasz język ojczysty” pn. Różne oblicza tożsamości.

Konferencja odbędzie się w dniach 23 – 24 marca 2018 r. na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego i organizowana jest w ramach obchodów Miesiąca Języka Ojczystego. Do wzięcia udziału zapraszamy studentów i doktorantów filologii polskiej, a także: kulturoznawstwa, historii, socjologii, medioznawstwa oraz kierunków pokrewnych.

Proponujemy, aby nasze wspólne rozważania zogniskowały się wokół następujących kwestii:

-        tożsamość językowa, kulturowa, narodowa, regionalna,

-        identyfikacja językowa,

-        regionalne odmiany języka,

-        język w grupie społecznej – socjolekty, profesjolekty, idiolekty,

-        przemiany tożsamości,

-        pogranicze a tożsamość,

-        dwujęzyczność (wielojęzyczność) a problem językowo-kulturowej identyfikacji i tożsamości,

-        narodowość a etniczność,

-        tożsamość w mediach społecznościowych,

-        tożsamość, wizerunek i reputacja.

Zainteresowanych prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego (https://goo.gl/St6NKJ) i przesłanie go wraz z abstraktem (150 – 200 słów) na adres: njokonferencja@gmail.com do 1 lutego 2018 roku. Informacja o przyjęciu oraz wstępny harmonogram konferencji zostaną przekazane drogą mailową najpóźniej w dniu 1 marca 2018 r.

Opłata wynosi 200 zł i obejmie: materiały konferencyjne, recenzowaną publikację oraz obiad.

W imieniu organizatorów:

dr hab. Kazimierz Sikora

mgr Rafał Mazur

mgr Barbara Żebrowska

Marzena Gałkowska


Źródło:  https://miesiacjezyka.wordpress.com/nasz-jezyk-ojczysty/

Aktualizacja:  2017-12-08 20:37:00