"Prawne aspekty e-sportu"


MINIONA -

Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Częstochowa, ul. Zbierskiego 2/4

Szanowni Państwo,

w imieniu Organizatorów, mamy zaszczyt zaprosić Państwa na Ogólnopolską Konferencję Naukową ,,Prawne aspekty e-sportu”, która odbędzie się w dniu 24.01.2018r. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Konferencja organizowana jest przez Koło Naukowe Prawa Sportowego ,,Lex Sportiva” WPiA UMK, Katedrę Prawa Karnego i Polityki Kryminalnej WPiA UMK oraz Akademicki Związek Sportowy Organizacja Środowiskowa woj. Kujawsko-Pomorskiego.

Udział w konferencji potwierdzili wybitni eksperci.

Organizatorzy zapewniają Uczestnikom materiały konferencyjne, a także lunch podczas konferencji. Koszt uczestnictwa biernego wynosi 30 zł. Formularze zgłoszeniowe prosimy przesyłać na adres: prawosportowe.umk@gmail.com od dnia 18.12.2017r. do 20.01.2018r. W terminie tym należy także dokonywać wpłat opłat konferencyjnych. 

Konferencja zostanie podzielona na sesję ekspercką oraz studencko-doktorancką. Istnieje możliwość wygłoszenia referatu podczas sesji studencko-doktoranckiej. W związku z tym ogłaszamy konkurs: Prace (do 500 słów) związane z przedmiotową tematyką prosimy przesyłać do 10.01.2018r. na adres: prawosportowe.umk@gmail.com. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 14.01.2018r. Koszt uczestnictwa czynnego wynosi 100 zł.

Najnowsze informacje dotyczące konferencji będą umieszczane w utworzonym wydarzeniu na platformie Facebook. Link poniżej.

https://www.facebook.com/events/1795005500534160/


Aktualizacja:  2017-12-19