"Idea wolności w twórczości kompozytorskiej i myśli o muzyce" - międzynarodowa konferencja naukowa z okazji 100-letniej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości


MINIONA -

Instytut Muzyki Uniwersytetu Rzeszowskiego
Częstochowa, ul. Zbierskiego 2/4

Karty historii dotkliwie naznaczyły kształtowanie się państwowości polskiej. Szczególnie burzliwe lata przypadają na wiek XVIII, w którym Polska na blisko 150 lat zniknęła z mapy świata. Ucierpiały wszystkie dziedziny życia społecznego, gospodarczego, politycznego, naukowego i kulturowego. Usilną walkę o niepodległość i zachowanie polskości podjęło wiele środowisk społeczno-politycznych, oświatowych, naukowych, twórczych, w tym przedstawiciele świata muzyki. Wielu kompozytorów czyniło starania w zakresie zaistnienia własnej twórczości w przestrzeni polskiej i europejskiej. Najbardziej dobitnym przykładem jest twórczość Fryderyka Chopina, którego muzyka, jak podkreślał Karol Szymanowski, odegrała bezprecedensową rolę w walce o niepodległość państwa polskiego w historycznie najtrudniejszym momencie. Polityczną rolę muzyki Chopina Szymanowski argumentował siłą jej oddziaływania, przekraczającą granice Europy, bowiem Chopin tworząc na obczyźnie z dala od rodzinnego kraju i przemawiając najpiękniejszym, zrozumiałym dla wszystkich językiem, zyskał wielki rezonans w świecie, stając się największym ambasadorem Polski. Jego muzyka głosiła światu wolę istnienia narodu, którego nie było na mapie. Za jej pośrednictwem mieszkańcy najodleglejszych krajów dowiadywali się o tragicznych losach kraju skazanego na niebyt[1].

Ograniczenia wolności twórczej nie ominęły także czasów nowszych. Socrealistyczna władza PRL wytyczyła dozwolone granice twórczości kompozytorskiej, które miały być zgodne z hasłami socrealistycznego państwa. Restrykcje głęboko dotknęły środowisko kompozytorów polskich (także kompozytorów innych krajów Europy Środkowej i Wschodniej), nierzadko zmuszając ich do emigracji.

 

Tematyka międzynarodowej  konferencji naukowej"Idea wolności w twórczości kompozytorskiej i myśli o muzyce" -  z okazji 100-letniej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości dotyczy zatem szeroko rozumianej wolności przejawiającej się w najróżniejszych obszarach działalności  twórczej, odtwórczej, publicystycznej, powiązanej z ważnymi wydarzeniami, mającymi na celu utrzymanie atrybutów państwa polskiego (innych narodów).

[1]    K. Szymanowski, Wychowawcza rola muzyki, „Pamiętnik Warszawski” 1930 (przedruk PWN, Warszawa  1984), s. 9-21.

Miejsce konferencji:

Wydział Muzyki Uniwersytetu Rzeszowskiego, ul. Dąbrowskiego 83, 35-040 Rzeszów.

Informacje organizacyjne:

Zgłaszanie uczestnictwa prosimy przesyłać drogą elektroniczną do dnia 28 lutego 2018 r. na adres:

jolawk@wp.pl   lub   enidecka@gmail.com

 

Opłata konferencyjna wynosi 150 zł i obejmuje: publikację artykułów, materiały konferencyjne, bufet kawowy, uroczystą kolację. Uczestnicy ponoszą koszty związane z dojazdem
i noclegiem. Organizatorzy służą pomocą w zakresie rezerwacji noclegów.

 

Opłatę uczestnictwa należy przesłać do 28 lutego 2018 r. na konto bankowe Uniwersytetu Rzeszowskiego:

Bank Handlowy w Warszawie
  65 1030 1999 7896 0000 0180 0001

z dopiskiem: ,,100-lecie", opłata konferencyjna za - imię i nazwisko.

Dla wpłat zagranicznych należy podać:

SWIFT: CITIPLPX

 

Szczegóły organizacyjne zostaną przesłane do dnia 2 lutego 2018 r.

 

 

 

 

        

Harmonogram:

-        28 lutego 2018 r. – zgłoszenie uczestnictwa, tematu wystąpienia, uiszczenie opłaty konferencyjnej

-        2 marca 2018 r. – przesłanie przez organizatorów szczegółowego planu konferencji

-        8-9 marca 2018 r. – konferencja

15 czerwca 2018 r. – nadsyłanie tekstów do publikacji


Źródło:  http://www.ur.edu.pl/wydzialy/muzyki

Aktualizacja:  2018-01-10