Logistyka 2018. Logistyka w naukach o zarządzaniu


MINIONA -

Hotel InVite
Częstochowa, ul. Zbierskiego 2/4

W duchu inspirujących rozmów serdecznie zapraszamy na IV Konferencję Naukową Logistyka 2018 „Logistyka w naukach o zarządzaniu”. Prowadzone dyskusje służyć będą wymianie poglądów z pogranicza nauki i praktyki. Dotyczyć będą również zagadnień związanych z dydaktyką. Celem konferencji jest umiejscowienie logistyki w naukach o zarządzaniu oraz wymiana doświadczeń zarówno w zakresie prowadzonych prac naukowo – badawczych, jak i stosowanych ścieżek komercjalizacji wyników omawianych prac, realizowanych przez pracowników naukowo–dydaktycznych w ośrodkach z całej Polski.


Źródło:  http://www.konferencjalogistyka.pl/

Aktualizacja:  2017-12-21