Doktorzy i doktoranci-konferencja interdyscyplinarna


MINIONA -

Hotel Omega
Częstochowa, ul. Zbierskiego 2/4

Konferencja   Interdyscyplinarna  - wszystkie dziedziny naukowe

Głównym celem Konferencji jest stworzenie warunków do wymiany doświadczeń naukowych wśród doktorantów, doktorów, ludzi nauki, ludzi biznesu.

a) prezentacja swoich prac badawczych lub przeglądowych w postaci referatów lub posterów,

b) publikacja artykułów w formie Monografii Wieloautorskiej – 5 pkt, która spełnia wszystkie warunki stawiane monografii naukowej w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

 Warszawa  03.02.2018, Szczecin  10.03.2018, Olsztyn 17.03.2018

SZCZEGÓŁY KONFERENCJI NA STRONIE INTERNETOWEJ

www.4intellect.com


Źródło:  http://www.4intellect.com

Aktualizacja:  2017-12-27 16:07:00