#Konflikt. Forum Interdyscyplinarne


MINIONA -

Gmach Główny KUL
Częstochowa, ul. Zbierskiego 2/4

Zapraszamy na Forum Interdyscyplinarne #Konflikt - konferencję organizowaną przez Koło Naukowe Studentów MISH KUL.

Sesja plenarna (GG-213)

09:55 Dr hab. Agnieszka Dziuba prof. KUL (Dyrektor Kolegium MISHuS KUL)

 

Otwarcie konferencji

10:00 S. Prof. dr hab. Barbara Chyrowicz (KUL) Spór o istnienie nierozstrzygalnych konfliktów etycznych

10:45 Dr hab. Maciej Münnich prof. KUL Konflikt pomiędzy Arabią Saudyjską a Iranem

11:30 Przerwa

11:40 Wiktoria Koput (UJ) Konflikt jako pole kształtowania tożsamości –  konstrukcja bohatera w prozie Jacka Dukaja

11:40 Monika Pietrzak (KUL) Spór o odpowiedzialność. Czy w obliczu odkryć neuronauk i genetyki da się ocalić klasyczną koncepcję odpowiedzialności osobistej?

12:05 Michał Artur Sawczuk (UJ) Średniowieczne dialogi liryczne jako dziedzina konfliktu kobiety i mężczyzny

12:05 Bartosz Wójtowicz (KUL) Bardziej "chcę", niż "nie mogę"

12:30 Arkadiusz Filip Siwko (UJ) Turowski spisek? Wystąpienie Światopełka I Włodzimierzowica przeciwko ojcu

12:30 Maria Anna Szadkowska (UJ) Psychoanalityczne źródła konfliktów zbrojnych

12:55 Przerwa

13:05 Maja Górczak (UAM) Mistyk i prowokator. Podobieństwa i różnice w filmach „Ofiarowanie” Andrieja Tarkowskiego i „Antychryst” Larsa von Triera

13:05 Mgr Lidia Kniaź (UMCS) Conflicting Images, the Images of  Conflict – Glitch in American Music Videos

13:30 Karolina Baranowska (UJ) From being a ‘football dad’ at home to being ‘in the zone’ – praktyki wizualne i ich konsekwencje związane z mechanizacją konfliktów zbrojnych jako temat działań artystycznych

13:30 Mgr Agata Waszkiewicz (UMCS) Psychological methods of dealing with a conflict: a "Bound" video game case study

13:55 Kinga Rejterada (UW) Paragone – swoisty konflikt między sztukami w pismach wybranych twórców włoskiego renesansu

13:55 Mgr Anna Oleszczuk (UMCS) Psychological, Social, and Political Aspects of Conflict Between Science and Religion in Science Fiction Literature

14:20 Przerwa obiadowa

15:00 Marzena Wójcik (UJ) Instynkt kontra moralność

15:00 Mgr Aleksandra Belina (UW) Konflikt w kontekście wolontariatu. Analiza przyczyn rezygnacji z działań wolontariackich

15:25 Mgr Rafał Smoleń (UW) Aktualne konflikty między Ministrem Obrony Narodowej a Prezydentem Rzeczypospolitej w perspektywie prawno-konstytucyjnej

15:25 Szymon Arczyński (UJ) Konflikt na linii państwo-obywatel i sposoby jego rozwiązania w filozofii Henry’ego Thoreau i Gandhiego

15:50 Jakub Trubiłowicz (KUL) Konflikty etniczne w Malezji a polityka koalicji Barisan Nasional

15:50 Emma Kołodziejek (UW) Konflikt artysta-mecenas na przykładzie sporu o nagrobek Orlików

16:15 Przerwa

16:25 Martyna Iwanicka (UJ) Konflikt w dialogu - napięcie pomiędzy milczeniem a mową Innego w ujęciu filozofii spotkania

16:25 Łukasz Kraj (UJ) Tworzenie, destrukcja, paradoks — wewnętrzny konflikt jako podstawa doświadczenia miłosnego w poezji Jarosława Iwaszkiewicza

17:05 Ignacy Wiński (KUL) Czy konflikt jest niezbędnym elementem życia społecznego? Carla Schmitta koncepcja polityczności

17:05 Maria Długołęcka (KUL) Hip-hop vs Policja w przestrzeni miasta - literackie oblicza konfliktu

17:30 Mgr Elżbieta Drozdowska (KUL) Czy logika klasyczna musi odejść? O Hilary'ego Putnama tezie o powszechnej obowiązywalności logiki kwantowej

17:30 Emilia Klimek (UM Lublin) Medycyna alternatywna a medycyna konwencjonalna

17:55 Przerwa

18:05 Mgr Mateusz Karwowski (UW) Are disputes concerning personal identity merely verbal?

18:05 Mgr Mateusz Malarczyk (UW) Pomiędzy sekularyzacją a desekularyzacją - konflikt w socjologii religii

18:30 Aleksander Trubiłowicz (KUL) Spory wokół Stanfordzkiego Eksperymentu Więziennego

18:30 Kamil Dziwanowski (WSOSP) Wykorzystanie polskiej przestrzeni powietrznej jako przykład konfliktu między lotnictwem cywilnym a wojskowym

18:55 Marlena Przygoda (KUL) Narratives of the Falklands Conflict in the British Press

18:55 Mgr Katarzyna Hanas (UMCS) Konflikt a dobro dziecka

19:20 Maksymilian Kuźmicz (KUL) The face of the dog? – humanity vs. animality


Źródło:  https://www.facebook.com/kul.filozofia/posts/1960120884250064

Aktualizacja:  2018-01-08 15:02:47