Wartości w europejskich systemach edukacyjnych


MINIONA -

UKSW, ul. Wóycickiego 1/3, budynek 23 (sala 201), 01-938 Warszawa
Częstochowa, ul. Zbierskiego 2/4

Celem konferencji jest analiza porównawcza systemów Edukacyjnych w Europie zawierająca się w kulturoznawczym podejściu perspektywy humanistycznej, odnoszącej się do tego jakie wartości preferują różne kultury oraz jak te wartości wpływają na ich (kultur) rozwój. Podejmowana w ramach konferencji  analiza modeli kształcenia aksjologicznego plasuje się w perspektywie epistemologicznej, czyli sposobach w jakie poznajemy wartości, przeżywamy, uzasadniamy ich istnienie, porządkujemy dokonując ich hierarchizacji. Podejmiemy rozważania nad wartościami w płaszczyźnie psychologicznej, pytając o sposoby badania postaw wobec wartości lub przekonań odnoszących się do nich, również sposobu przeżywania wartości, uświadamiania ich sobie, związków wartości z osobowością, zachowaniami i postawami ludzi poprzez analizę modeli kształcenia aksjologicznego oraz badanie funkcji wartości w edukacji europejskiej. Rozważania nad światem wartości kierują nas również ku analizie współczesnych kierunków badań i trendów edukacyjnych.

Proponowana konferencja będzie zatem okazją do przedstawienia obszarów Państwa zainteresowań́ i działalności naukowo-badawczej, podzielenia się̨ rezultatami własnych badań, prowadzonych analiz i syntetycznych ujęć́ na temat wartości w różnych kontekstach i perspektywach: ontologicznej, semiotycznej, epistemologicznej i humanistycznej. Ideą przewodnią naszego spotkania jest bowiem pytanie o to, jak projektować wspólną politykę edukacyjną w zakresie wychowania do wartości?

Proponowane panele to:

- Wartości w edukacji,

- Wartości w rozwoju i wychowaniu dziecka,

- Wartości w rodzinie,

- Wartości w życiu społecznym.

Rejestracja odbywa się poprzez formularz zamieszczony na stronie internetowej konferencji.


Źródło:  http://konferencja.wartosci.uksw.edu.pl/

Aktualizacja:  2018-01-08