Podlaskie Forum Finansów Publicznych


MINIONA -

Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Ekonomii i Zarządzania
Częstochowa, ul. Zbierskiego 2/4

Współczesne finanse publiczne podlegają ciągłym przeobrażeniom. W miarę

zmieniającej się rzeczywistości dostosowują swoje narzędzia do nowych

okoliczności, w tym także w odpowiedzi na globalizację. W warstwie teoretycznej

mamy do czynienia z poszukiwaniem nowych obszarów badawczych, zmienia się

bowiem zakres zaangażowania państwa i udział sektora prywatnego w realizacji

zadań publicznych. W wymiarze empirycznym permanentny stan nierównowagi

sektora finansów publicznych wpływa na perspektywy rozwojowe gospodarek, co

skłania do przedyskutowania dysfunkcji tego systemu oraz wskazania propozycji w

zakresie kierunków zmian przyczyniających się do ich eliminacji.

Celem PFFP jest dyskusja szerokiego grona wybitnych badaczy i specjalistów z

dziedziny finansów publicznych, a także wymiana doświadczeń i zaprezentowanie

najnowszych wyników badań we wszystkich aspektach gospodarki publicznej.

Wydarzenie ma na celu stworzenie interdyscyplinarnej platformy cyklicznych

spotkań naukowców, nauczycieli akademickich oraz praktyków gospodarczych, w

ramach której będzie możliwe przedyskutowanie bieżących trendów, wyzwań

teoretycznych oraz praktycznych, a także analiza stosowanych rozwiązań w sektorze

finansów publicznych.


Źródło:  http://pffp.uwb.edu.pl/

Aktualizacja:  2018-01-10 11:55:42