INTERDYSCYPLINARNA KONFERENCJA INTERNETOWA MŁODZI NAUKOWCY – BADANIA, ZAINTERESOWANIA, PASJE


MINIONA -

Platforma internetowa
Częstochowa, ul. Zbierskiego 2/4

W rozumieniu art. 2 ust.19 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 o zasadach finansowania nauki (Dz.U. z 206 r. poz. 2045) młody naukowiec to osoba prowadząca działalność badawczo-rozwojową. Zasadniczo przyjmuje się, że mowa tutaj o osobach, które nie przekroczyły 35 roku życia. W naszej konferencji nie wprowadzamy granicy wiekowej; uważamy bowiem, że pomysł, zapał i entuzjazm badawczy stanowi najważniejszą wartość. Kierowani tą myślą, serdecznie zapraszamy na II już edycję konferencji, która – zgodnie z zamysłem inicjatorów – ma stworzyć przestrzeń zapewniającą możliwość zaprezentowania wyników badań naukowych realizowanych w ramach prac dyplomowych, magisterskich, doktorskich, a także wprowadzenia pozostałych uczestników w świat swoich pasji, zainteresowań, projektów badawczych. Interdyscyplinarny charakter inicjatywy sprzyjać ma podniesieniu poziomu innowacyjności, otwieraniu się na nowe pomysły, poszerzaniu horyzontów, poszukiwaniu inspiracji, a nade wszystko, podejmowaniu wspólnych działalności naukowych. Wierzymy, że udział w tym spotkaniu będzie doskonałą okazją do integrowania różnorodnych środowisk naukowych skupiających studentów, doktorantów i pracowników naukowych


Źródło:  http://www.wiseplace.pl

Aktualizacja:  2018-01-13 19:14:10