Poetyki pamięci


MINIONA -

Kraków

„Pamięć jako kategoria transdyscyplinarna okazuje się zatem doskonałym pomostem pomiędzy dyskursem historycznym i literackim, zapewne głównie ze względu na indywidualny, prywatny charakter. Domeną literatury jest przecież pamięć jednostkowa, migawkowa, zawodna, a nie zobiektywizowana wizja historii” – pisze Elżbieta Rybicka w artykule Miejsce, pamięć, literatura. Współczesne poetyki pamięci problematyzują złożone spectrum zjawisk literatury i kultury, poczynając od powieści historycznej w optyce tzw. nowego historyzmu (i jego aktualnych odczytań), przez literaturę świadectwa i posttraumatyczną, a kończąc na rozlicznych inspiracjach klasycznymi mnemotechnikami, kulminującymi niekiedy w postmodernistyczne wizje rodem z Memoranda Jeffreya Forda albo cyklu Aegipt Johna Crowleya. Pamięć pozostaje – zwłaszcza, jak się wydaje, w dobie postprawdy – gwarantem tożsamościowej prawomocności świadectwa, także dziennikarskiego i reporterskiego, stającego przed niełatwym wyborem między sumiennym świadczeniem o zastanych faktach a potrzebą ich fikcjonalizacji dla potrzeb czytelniczych. Pamięć wreszcie jest także miejscem i to szczególnym, bowiem stwarzającym przestrzeń do spotkań różnych czasów, różnych etnosów, różnych doświadczeń i różnych tożsamości. Mając na uwadze wszystkie te głosy, rozproszone w dyskursach kształtujących ponowoczesną świadomość kulturową, Organizatorzy konferencji Poetyki pamięci szczególnie, choć niewyłącznie, zachęcać będą do podjęcia refleksji nad:

·         miejscami pamięci (archiwa, pomniki, organizacje);

·         postpamięć i przepracowywanie traumy;

·         dyskursy pamięci;

·         pamięć w tekstach kultury - literatura, film, seriale, komiks, gry wideo;

·         pamięć zbiorowa, społeczna i jednostkowa;

·         niepamięć (amnezja, anamneza, wyparcie, manipulacja faktami);

·         pamięć miejsc (widmontologia);

·         wspomnienia i narracje wspomnieniowe (intymistyka, dzienniki, pamiętniki etc.);

·         kulturowe praktyki zapominania i przypominania;

·         mnemotechniki;

·         pamięć protetyczna;

·         wizualizacje pamięci historycznej (bractwa rycerskie, grupy rekonstrukcyjne);

·         pamięć a czas: memorabilia chlubne i niechlubne (np. militarne, ale też np. po seryjnych mordercach);

·         biografie i autobiografie;

·         pamięć a rytuał

Niezależnie przyjmowane będą również studia szczegółowe (case studies) nad reprezentacjami różnych zjawisk kulturowych z wykorzystaniem wybranej metodologii mono- lub interdyscyplinarnej.

 Ostateczny termin nadsyłania abstraktów na adres poetyki.pamieci@gmail.com mija 28 lutego 2018 roku. Na podany adres prosimy przesłać dokument w formacie edytowalnym (.doc, .docx, .rtf), zatytułowany wg schematu „Imię Nazwisko, Tytuł referatu” i zawierający:

  • abstrakt (max. 600 słów);
  • notę biograficzną (max. 80 słów), zawierającą aktualną afiliację, tytuł naukowy oraz profil badawczy
  • numer telefonu oraz korespondencyjny email.

Źródło:  http://poetykipamieci.wordpress.com

Aktualizacja:  2018-01-18 20:17:45