Konferencja pedagogiczna „Tutor szansą współczesnej edukacji”


MINIONA -

Kolegium Jagiellońskie – Toruńska Szkoła Wyższa
Częstochowa, ul. Zbierskiego 2/4

Kolegium Jagiellońskie – Toruńska Szkoła Wyższa ma przyjemność zaprosić do udziału

w Konferencji Naukowej pt. „Tutor szansą współczesnej edukacji”.

Konferencja odbędzie się w dniu 10 marca 2018 r. w Kolegium Jagiellońskim – Toruńskiej Szkole Wyższej (Toruń, ul. Jęczmienna 23).

Podczas konferencji zostaną poruszone zagadnienia z zakresu filozofii, teologii, pedagogiki, socjologii, psychologii, sztuki, nauk humanistyczno – społecznych. 

Organizatorzy przewidują publikację tekstów referentów, które ukażą się w recenzowanej (punktowanej) pracy zbiorowej jako e-book. Warunkiem opublikowania tekstu jest otrzymanie pozytywnej opinii recenzenta.

Instrukcja dla autorów publikacji:

https://www.degruyter.com/view/supplement/s23915536_Instruction_for_Authors.pdf

Pełne teksty wystąpień należy nadsyłać do dnia 20  lutego 2018 r.

na adres: konferencja@kj.edu.pl

Wszelkie pytania, zgłoszenia oraz referaty prosimy kierować na adres: konferencja@kj.edu.pl do dnia 20 lutego 2018 r.

Opłata konferencyjna: 50 zł 

płatna do dnia 20 lutego 2018 r. na konto:

PLN: BS w Toruniu 12 9511 0000 0000 1928 2000 0020

Szczegółowe informacje na temat konferencji oraz formularz zgłoszeniowy znajdują się na stronie internetowej:

http://kj.edu.pl/konferencje/


Źródło:  http://kj.edu.pl/konferencje/

Aktualizacja:  2018-02-01