ІV MIĘDZYNARODOWA NAUKOWA KONFERENCJA «ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI W BRANŻY KULTURY I KREATYWNA INDUSTRIA» (Kijów, publikacja artykułów i imienny certyfikat)


MINIONA -

NARODOWY UNIWERSYTET PEDAGOGICZNY IMIENIA M. P. DRAGOMANOWA
Częstochowa, ul. Zbierskiego 2/4

Katedra Kulturologii Instytutu Filozoficznej Oświaty i Nauki Narodowego Uniwersytetu Pedagogicznego imienia M.P. Dragomanowa zaprasza do udziału w ІV Międzynarodowej Naukowej Konferencji Kulturologicznej pod tytułem «Zarządzanie projektami i kreatywna industria», która odbędzie się w dniu 20 kwietnia 2018 r. w trybie zdalnego uczestnictwa.

Uczestnicy dostaną imienne certyfikaty і program konferencji.

 Rejestracja uczestników i przyjmowanie opracowań do dnia 19 kwietnia 2018 roku.

Zakres tematyczny konferencji:

 §  Koncepcja «kreatywne miasto»

§  Infrastruktura kreatywnego miasta

§  Klastry miejskie

§  Przestrzeń publiczna i twórcza

§  Rola nowych mediów w kontekście kreatywnej industrii

§  Industria rozrywek i komunikacji masowej 

§  Potencjał kultury jako wyrażenie nowych tendencji

§  Produkcja i konsumpcja kontenta kulturowego

§  Crowdfunding, fundraising, crowdsoursing w kontekście kreatywnej industrii

§  Masowe tendencje kulturowe

§  Smart-społeczeństwo 

§  Glokalizacja w warunkach współczesnych wezwań

§  Case`y: doświadczenie międzynarodowe

 

Ø  Kwestie organizacyjne

 Udział w ІV Międzynarodowej Konferencji Kulturologicznej «Zarządzanie projektami i kreatywna industria» przewiduje opłatę składki organizacyjnej, która jest wydawana na zorganizowanie konferencji, przygotowanie programu przedsięwzięcia, druk materiałów w książce «Kulturologiczny almanach», która zostanie wydrukowana i wysłana uczestnikom Konferencji po zakończeniu naukowego przedsięwzięcia. Książce jest przyznawany Międzynarodowy Znormalizowany Numer Książki ISBN.

Składka organizacyjna wynosi: 100 zł (w wersji papierowej książki, certyfikat uczestnictwa, usługi pocztowe); 70 zł - elektroniczna wersja książki

Składka organizacyjna może zostać wpłacona przelewem przez międzynarodowy system przelewów  (na przykład, Western Union, MoneyGram, Ria albo inny) albo przelewem pocztowym pod adres: Ukraina, Kijów, 03186, bul. Czokoliwskij 22, of. 71, (odbiorca – Rusakow Sergij) osobiście przez uczestnika przez oddział banku.

  

Ø  Jak wziąć udział?

Żeby wziąć udział w konferencji należy pod adres elektroniczny Komitetu organizacyjnego gum-korpus@ukr.net wysłać w osobnych plikach:

·         opracowanie (nazwa pliku: № sekcji nazwisko autora artykuł);

·         ankietę uczestnika (nazwa plika: № sekcji_nazwisko autora_ankieta); 

·         zeskanowaną opinię promotora (dla uczestników nie posiadających stopnia naukowego);

·         zeskanowane pokwitowanie potwierdzające opłatę składki organizacyjnej (nazwa pliku z nazwiskiem autora). 

Prosimy o podawanie tematu e-maila «Zarządzanie projektami w  branży kultury i kreatywna industria» 

 

 

Wymagania wobec sporządzenia materiałów

ü  Do publikacji jest przyjmowany artykuł, objętość którego wynosi 10-12 stron formatu А4 druku komputerowego, interlinia 1,5 wiersza (marginesy 20 mm ze wszystkich stron, czcionka Times New Roman 14 punktów).

ü  Tytuł (dużymi literami, pogrubiona czcionka, wyrównanie do środka) NAZWA ARTYKUŁU;  w następnym wierszu (pogrubiona czcionka, wyrównanie do prawej) – Nazwisko, imię;     w następnym wierszu (kursywa, wyrównanie do prawej) – stopień naukowy, stanowisko, nazwa uczelni wyższej, e-mail), po 1 wierszu – tekst artykułu.

 

PROBLEM WSPÓŁCZESNEJ KULTURY

Iwanow Iwan,

doktor habilitowany nauk filozoficznych (filozofii), profesor Narodowego Uniwersytetu Pedagogicznego

imienia M. P. Dragomanowa

globus@npu.edu.ua

 

ü  Odwołania do literatury dostają ogólną numerację porządkową za tekstem w kwadratowych nawiasach (na przykład, ... [3, s.45]). Pełna lista literatury jest podawana na końcu artykułu.

ü  Opracowania są drukowane w redakcji autorów. Odpowiedzialność za treść, gramatyczną i stylistyczną poprawność opracowań ponosi autor i promotor. Artykuły, sporządzone bez uwzględnienia wymienionych wymagań – nie są przyjmowane i nie są drukowane.

ü  Materiały są przyjmowane z zeskanowaną opinią promotora czy innej osoby, posiadającej tytuł oraz/albo stopień naukowy (podpis powinien zostać uwierzytelniony pieczątką działu kadr). Ten warunek obowiązuje wyłącznie dla uczestników konferencji, nie posiadających stopnia naukowego.

 

Ze wszystkich kwestii, dotyczących konferencji, proszę zwracać się pod adres poczty elektronicznej  gum-korpus@ukr.net, podając temat listu «Zarządzanie projektami w  branży kultury i kreatywna industria»  albo pod numer telefonu +380999422630 (Viber)

 


Źródło:  http://filosof.npu.edu.ua/ua/

Aktualizacja:  2018-01-27 12:28:41