Zaburzenia Neurorozwojowe w aspekcie biologicznym i psychospołecznym


MINIONA -

Uniwerstytet Rzeszowski, Aula Kula
Częstochowa, ul. Zbierskiego 2/4

Współcześnie wzrasta liczba osób z diagnozą zaburzeń neurorozwojowych. Istotne zmiany dotyczą także ich kryteriów diagnostycznych, opublikowanych w klasyfikacji DSM-5 i spodziewanych w ICD-11. Pojawiają się nowatorskie formy terapii, wciąż poszukuje się optymalnych rozwiązań edukacyjnych. W związku z tym rodzi się konieczność interdyscyplinarnego dyskursu poświęconego tej problematyce.

Osoby z zaburzeniami rozwoju wymagają kompleksowego wsparcia, a więc: rzetelnej diagnozy, skutecznej terapii, przyjaznego szkolnictwa, nierzadko wspomagania rodziny oraz przemyślanych rozwiązań z zakresu polityki społecznej. Warto, żeby tego typu działania były poprzedzone profesjonalną dyskusją.

Niniejsza inicjatywa wpisuje się w tę potrzebę. Zapraszamy do prezentacji wyników swoich badań, refleksji teoretycznej oraz doświadczeń praktycznych, dotyczących: zaburzeń ze spektrum autyzmu, specyficznych zaburzeń w uczeniu się, niepełnosprawności intelektualnej, zaburzeń w komunikowaniu się, zespołu nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi, zaburzeń motorycznych oraz innych nieprawidłowości w rozwoju.

Ważną ideą planowanej Konferencji jest integracja świata nauki i praktyki – wzajemna inspiracja i wymiana doświadczeń, dlatego zaproszenie kierujemy zarówno do Państwa pracujących naukowo, jak i na co dzień wspierających osoby z zaburzeniami neurorozwojowymi w różnych środowiskach.

 

Wykład inauguracyjny pt. „Wczesne symptomy zaburzeń ze spektrum autyzmu – wyzwania dla diagnozy” wygłosi

Prof. zw. dr hab. Ewa Pisula.


Źródło:  http://www.konf-neurozw.ur.edu.pl

Aktualizacja:  2018-01-31