II Forum Arytmii – ARYTMICA 2018


MINIONA -

Muzeum Miasta Łodzi - Pałac Izraela Poznańskiego
Częstochowa, ul. Zbierskiego 2/4

W imieniu Kierownictwa Naukowego, Wykładowców oraz Organizatorów mamy przyjemność zaprosić Państwa do Łodzi na Sympozjum II FORUM ARYTMII – ARYTMICA 2018, które jest poświęcone leczeniu metodą ablacji komorowych zaburzeń rytmu.

Tematami wiodącymi będą: diagnostyka ekg komorowych zaburzeń rytmu, metody i stosowane techniki ablacji komorowych zaburzeń rytmu oraz trudne przypadki kliniczne ze wspólnym omówieniem najlepszego sposobu postępowania.

Zamierzamy przede wszystkim, aby nasze Forum miało praktyczny – edukacyjny wymiar. Jest ono skierowane w największym stopniu do osób, które rozpoczynają ablacje arytmii komorowych. Myślimy jednak, że z uwagi na specyfikę tematyki oraz zespół Wykładowców również osoby z większym doświadczeniem będą mogły poszerzyć swoją wiedzę.

Po omówieniu każdego temu zamierzamy pokazać przypadki kliniczne, wspólnie omówić najlepszą strategię leczenia oraz sposób wykonania zabiegu. Taki program pozwoli na udział zróżnicowanego profilu uczestników.

Mamy przyjemność gościć wykładowców z European Heart Rhythm Association (EHRA, ESC), po raz pierwszy z wspólną sesją z Young EHRA EP Committee.

Wierzymy, że tematyka naszego sympozjum spotka się z Państwa oczekiwaniami.


Źródło:  http://arytmica.umed.pl/

Aktualizacja:  2018-02-01