III Ogólnopolska Konferencja Naukowa Ekonomia Zrównoważonego Rozwoju Miasto. Społeczeństwo. Przedsiębiorstwo


MINIONA -

Uniwersytet łódzki- Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny
Częstochowa, ul. Zbierskiego 2/4

III Ogólnopolska Konferencja Naukowa Ekonomia Zrównoważonego Rozwoju jest inicjatywą koła naukowego SKN Ekobiznes, doktorantów UŁ i odbywa się już po raz trzeci przy wsparciu Katedry Gospodarki Światowej i Integracji Europejskiej Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego UŁ. Konferencja porusza tematykę szeroko rozumianej ekonomii zrównoważonego rozwoju, która wywołuje częste dyskusje zarówno wśród krajowych jak i międzynarodowych gremiów naukowo-badawczych. Tematyka konferencji wpisuje się w aktualny dyskurs dotyczący zmian klimatycznych, w kontekście problemów społeczno-gospodarczych ekonomii międzynarodowej. Problemy poruszane podczas konferencji mogą stać się zatem okazją do wymiany doświadczeń oraz inspiracją do dalszych prac badawczych w zakresie ekonomii zrównoważonego rozwoju.Tegoroczna edycja konferencji będzie się skupiać na aspektach zrównoważonego rozwoju dotyczących miast, społeczeństwa oraz przedsiębiorstwa. Tematyka konferencji Konferencja podzielona będzie na sekcje tematyczne i będzie obejmować następujące zagadnienia:

Miasto

✓ zielona infrastruktura

✓ transport i logistyka miejska

✓ miasto przyjazne mieszkańcom i środowisku

✓ innowacyjne działania miast

Społeczeństwo

✓kapitał ludzki w przedsiębiorstwie

✓odpowiedzialny konsument

✓przedsiębiorczość społeczna

Przedsiębiorstwo

✓ inwestycje środowiskowospołeczne

✓ odpowiedzialna komunikacja (marketing, PR, CSR)

✓ przedsiębiorstwo lokalne i globalne - etyczne aspekty działalności

✓ działalność B+R

Koszty konferencji 1. Udział czynny pełny - 300 zł • udział w konferencji - wygłoszenie referatu, • publikacja* w monografii pokonferencyjnej - najlepsze artykuły zostaną opublikowane w czasopismach naukowych Ekonomia Międzynarodowa (7 pkt.) oraz Gospodarka w praktyce i teorii (9 pkt.), • przerwa obiadowa, • materiały konferencyjne. 2. Udział czynny niepełny - 100 zł • udział w konferencji - wygłoszenie referatu, • przerwa obiadowa, • materiały konferencyjne. 3. Udział bierny - bezpłatny


Aktualizacja:  2018-02-05 18:14:30