III Ogólnopolska Konferencja Naukowa Metody chromatograficzne w nauce, przemyśle i medycynie


MINIONA -

Instytut Biotechnologii Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Częstochowa, ul. Zbierskiego 2/4

III Ogólnopolska Konferencja Naukowa Metody chromatograficzne w nauce, przemyśle i medycynie
8 czerwca 2018 r.

Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL oraz Koło Naukowe Biotechnologii KUL zapraszają do udziału w III Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Metody chromatograficzne w nauce, przemyśle i medycynie. Celem wydarzenia jest próba pokazania wszechstronnego wykorzystania metod chromatograficznych w różnych dziedzinach życia i nauki. Metody rozdziału chromatograficznego znajdują szerokie zastosowanie zarówno w biotechnologii, chemii, medycynie, farmacji jak i ochronie środowiska. Polegają one na chemicznej analizie instrumentalnej, w której dokonuje się podziału substancji. Techniki chromatograficznego rozdziału cząstek pełnią ważną rolę w wielu sektorach. Konferencja jest próbą ukazania pełnej gamy ich zastosowań oraz zachęceniem profesjonalistów z różnych dziedzin do podjęcia dialogu oraz nawiązywania współpracy w celu zwiększenia innowacyjności i aplikacyjności prowadzonych badań.

Konferencja skierowana jest do pracowników naukowych, doktorantów, studentów, pasjonatów tematu oraz osób wykorzystujących techniki chromatograficzne w swojej pracy zawodowej.


Przedłużona rejestracja trwa do 21 maja 2018 r.


Więcej informacji na stronach:

http://www.chromatograficzna.pl/

https://www.facebook.com/metody.chromatograficzne/


Kontakt:

kontakt@chromatograficzna.pl
+48 733 933 416


Źródło:  http://www.chromatograficzna.pl

Aktualizacja:  2018-05-15