II konferencja z cyklu „Sukcesy i wyzwania w naukach o zarządzaniu. Od tradycji do współczesności” pt. „Współczesne kontynuacje dorobku Edwina Hauswalda”


MINIONA -

WSB University, Faculty of Applied Sciences
Częstochowa, ul. Zbierskiego 2/4

Celem konferencji jest przegląd fundamentalnych zagadnień współczesnego zarządzania, nowoczesnych koncepcji i metod zarządzania, perspektyw rozwojowych oraz kierunków badań na przyszłość, a także możliwości i efektów ich zastosowania w praktyce.

Konferencja jest drugą z cyklu konferencji naukowych poświęconych dorobkowi polskich klasyków nauk o zarządzaniu. Podejmowane będą ich dokonania, w kontekście sukcesów i wyzwań, widziane z perspektywy rozwoju nauk o zarządzaniu.

Tegoroczna konferencja nawiązuje do pracy i dorobku Edwina Hauswalda - specjalisty w zakresie maszynoznawstwa i organizacji.


Źródło:  http://www.wsb.edu.pl/sukcesyiwyzwania2018

Aktualizacja:  2018-02-08 16:02:02