Pacjenci niczyi. Objawy chorobowe bez przyczyn organicznych - trudności i diagnostyce i terapii


MINIONA -

Pałac Jaśminowy
Częstochowa, ul. Zbierskiego 2/4

Polskie Towarzystwo Terapii Manualnej Holistycznej wraz z Katedrą Medycyny Społecznej Uniwersytetu Medycznego imienia Karola Marcinkowskiego w Poznaniu oraz Centrum Terapii Manualnej zapraszają na kolejną, VIII Międzynarodową Konferencję Naukową PTTMH. Odbędzie się ona w dniach 6 - 7 kwietnia 2018 r. w Pałacu Jaśminowym, przy ul. Zakrzewskiej 15 w Batorowie pod Poznaniem. Mamy nadzieję na zgromadzenie w jednym miejscu i w tym samym czasie specjalistów medycyny klasycznej oraz medycyny czynnościowej wokół tematu głównego:

PACJENCI NICZYI
OBJAWY CHOROBOWE BEZ PRZYCZYN ORGANICZNYCH
TRUDNOŚCI W DIAGNOSTYCE I TERAPII

W programie Konferencji wystąpią wybitni specjaliści z różnych dziedzin medycyny. Wspólną myślą, ideą łączącą  prezentowaną tematykę jest rozumienie oraz interpretacja pojęcia „stan zapalny”. Problem ten pojawia się we wszystkich wystąpieniach bezpośrednio bądź pośrednio. Wymiana doświadczeń pomiędzy środowiskami medycyny klasycznej i czynnościowej z pewnością wzbogaci naszą wiedzę
i możliwości terapii, co ma przecież wielkie znaczenie dla cierpiącego człowieka.
   
Załączamy Komunikat zawierający szczegółowy program i informacje organizacyjne. Zaplanowaliśmy aż pięć sesji naukowych oraz sesję Okrągłego Stołu. Oprócz bardzo ciekawych referatów, odbędą się także niezwykle wartościowe warsztaty. Streszczenia wszystkich wystąpień oraz krótkie notki
o Autorach dostępne są  na stronie
www.pttmh.org.






Źródło:  http://www.pttmh.org

Aktualizacja:  2018-02-15