Człowiek – Informacja. Książka. Media


MINIONA -

online
Częstochowa, ul. Zbierskiego 2/4

Studencko-Doktoranckie Koło Naukowe ePRINT działające przy Instytucie Informacji Naukowej i Bibliologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu ma zaszczyt zaprosić na III Ogólnopolską Konferencję Naukową „Człowiek – Informacja. Książka. Media”. Przedmiotem konferencji będą rozważania na temat człowieka w różnych kontekstach, począwszy od szeroko rozumianej informacji, przez książkę, do współczesnej kultury medialnej. Konteksty te przeplatają się ze sobą, tworząc płaszczyznę do rozważań dla informatologów, bibliologów, kulturoznawców, bibliotekarzy i wszystkich innych osób zainteresowanych tematyką.


Proponowana tematyka wystąpień obejmuje następujące zagadnienia:
• media w bibliotekach,
• przemiany na rynku księgarskim a cyfryzacja społeczeństwa,
• zagrożenia dla informacji w sieci,
• informacja a przestrzeń medialna,
• książka w życiu człowieka,
• wyrażanie siebie w Internecie,
• kultura fanowska,
• media w sieci,
• kultura memów.


Udział w konferencji jest bezpłatny.


Źródło:  https://www.facebook.com/events/553200651711569/

Aktualizacja:  2018-02-15 23:36:21