IV Konferencja Młodych Naukowców: Bóg-człowiek-świat: szanse i wyzwania poznawcze


MINIONA -

Wydział Teologiczny US
Częstochowa, ul. Zbierskiego 2/4

Sympozjum ma na celu wymianę̨ doświadczeń oraz przedstawienie wyników badań naukowych młodych przedstawicieli środowiska akademickiego. Przyświeca mu także cel integracji, a także stworzenia przestrzeni do nawiązania nowych kontaktów interpersonalnych oraz interdyscyplinarnej wymiany myśli.

Tym samym zaproszenie skierowane jest do młodych przedstawicieli świata nauki, ze szczególnym uwzględnieniem doktorantów, studentów i absolwentów wydziałów teologicznych, duszpasterzy, zakonników i sióstr zakonnych, seminarzystów, katechetów, wspólnot, ruchów i stowarzyszeń́ katolickich.

Główne obszary badawcze:

biblistyka, sakramenty, liturgia, duszpasterstwo, duchowość, wychowanie religijne, historia Kościoła, sztuka sakralna, kultura, bioetyka, filozofia religii, psychologia pastoralna, psychologia religii, pedagogika religii, katolicka nauka społeczna, prawo kanoniczne.

Zapraszamy do włączenia się i wzbogacenia dyskusji o wyniki własnych dociekań
i badań.


Źródło:  http://wt.usz.edu.pl/

Aktualizacja:  2018-02-16 10:23:26