Polityki publiczne – uwarunkowania, dylematy, instrumentarium


MINIONA -

Aula Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS
Częstochowa, ul. Zbierskiego 2/4

Na kształt polityk publicznych wpływa szereg różnorodnych, dynamicznie zmieniających się uwarunkowań, co z kolei wpływa na kształtowanie ich celów oraz adekwatnych do nich i efektywnych instrumentów realizacji. W związku z tym rodzą się różnego typu dylematy zarówno na etapie planowania, implementacji jak i ewaluacji. Tematyka konferencji obejmuje zatem m.in.: 

v  Teorie i modele polityk publicznych,

v  (Geo)polityczne, ustrojowe, społeczne, ekonomiczno-finansowe, psychologiczne, ekologiczne i przestrzenne uwarunkowania oraz wyzwania polityk publicznych,

v  Decentralizacja i internacjonalizacja polityk publicznych,

v  Procesy decyzyjne w politykach publicznych i dylematy z nimi związane,

v  Relacje kooperacji, konkurencji, partycypacji między podmiotami polityk publicznych,

v  Identyfikacja tradycyjnych i innowacyjnych instrumentów polityk publicznych,

v  Problemy ewaluacji  polityk publicznych.  

Miejsce obrad:

Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS

20-718 Lublin, Al. Kraśnicka 2 cd (mapka w załączeniu)

Komitet naukowy:

prof. dr hab. Andrzej Miszczuk – przewodniczący, e- mail: a.miszczuk@uw.edu.pl

prof. dr hab. Maciej Bałtowski (UMCS)

prof. dr hab. Grzegorz Gorzelak (Uniwersytet Warszawski, RSA)

dr hab. Wojciech Janicki (UMCS)

dr Anna Kołomycew (Uniwersytet Rzeszowski, PTNP)

dr hab. Agnieszka Olechnicka (Uniwersytet Warszawski, RSA)

dr Karol Olejniczak (Uniwersytet Warszawski)

prof. UR dr hab. Agnieszka Pawłowska (Uniwersytet Rzeszowski, PTNP)

dr hab. Maciej Smętkowski (Uniwersytet Warszawski, RSA)

Komitet organizacyjny:

dr Andrzej Jakubowski – przewodniczący, e-mail: andrzej.jakubowski@yahoo.pl

dr Urszula Bronisz – sekretarz, e-mail: u-bronisz@tlen.pl

dr Magdalena Miszczuk – sekretarz, e-mail: magdalena.miszczuk@gmail.com

dr Tadeusz Zienkiewicz

mgr Paweł Śliwowski

Tytuły wystąpień wraz z abstraktami oraz kartą zgłoszenia prosimy przesłać w terminie do dnia 10 kwietnia 2018 roku na adres Sekretarzy Konferencji dr Urszuli Bronisz: u-bronisz@tlen.pl lub dr Magdaleny Miszczuk: magdalena.miszczuk@gmail.com

Opłatę konferencyjną w wysokości 370 zł (dla członków PTNP i RSA – 320 zł), która obejmuje koszt udziału w 2-dniowej konferencji, wyżywienie (w tym uroczystą kolację) oraz materiały konferencyjne, prosimy wpłacać w terminie do dnia 10 kwietnia 2018 roku na rachunek:

Stowarzyszenie Regional Studies Association Sekcja Polska

Bank Millennium

22 1160 2202 0000 0000 5515 7518 z dopiskiem: Polityki publiczne

 

Organizatorzy nie zapewniają noclegów w ramach opłaty konferencyjnej. Koszt zakwaterowania pokrywają uczestnicy we własnym zakresie.

Publikacje:

Przesłane artykuły po uzyskaniu dwóch pozytywnych recenzji zostaną opublikowane
w czasopismach naukowych:

Studia Regionalne i Lokalne (14 punktów), wymogi redakcyjne: http://www.studreg.uw.edu.pl/informacje.php

Polityka i Społeczeństwo” (9 punktów), wymogi redakcyjne: http://www.politologia.univ.rzeszow.pl/pl/polityka-i-spoleczenstwo

Na teksty oczekujemy w terminie do dnia 15 czerwca 2018 roku.

 

STRONA INTERNETOWA KONFERENCJI:

http://ppudi.syskonf.pl/  


Źródło:  http://ppudi.syskonf.pl/

Aktualizacja:  2018-02-20