I Doktoranckie Forum Edukacyjne


MINIONA -

Uniwersytet Jagielloński
Częstochowa, ul. Zbierskiego 2/4

Ogólnopolska, Interdyscyplinarna, Publikacja
Tematyka: Edukacja prezentowana jako ogół wielowymiarowych procesów oraz działań, obejmujących swym zasięgiem kształcenie i wychowanie osób oraz grup społecznych. Zagadnienie będzie omawiane z perspektywy wielu dyscyplin naukowych, takich jak: pedagogika, psychologia, socjologia, filozofia, antropologia, teologia i inne. Eksploracja obszaru edukacji w zakresie nauk społecznych i humanistycznych stanowić będzie istotny walor naukowy. Interesuje nas zarówno teoretyczne ujęcie tematyki, jak i empiryczne -jakościowe oraz ilościowe.
Forum adresowane jest do młodych badaczy - doktorantów rozpoczynających karierę naukową oraz podejmujących w swych badaniach (empirycznych i teoretycznych), jak również w refleksji filozoficznej, temat szeroko rozumianej edukacji, czyli wychowania i kształcenia. Forum stawia sobie za cel prezentację wyników badań a także wymianę doświadczeń młodych naukowców eksplorujących naukowo obszar edukacji.


Źródło:  http://www.pedagogika.uj.edu.pl/konferencje-i-seminaria/-/journal_content/56_INSTANCE_25Bq/62957290/138913337

Aktualizacja:  2018-02-21 08:48:09