Po próbie. Rewizje Bergmana


MINIONA -

Collegium Maius UAM ; Centrum Kultury "Zamek" w Poznaniu
Częstochowa, ul. Zbierskiego 2/4

Zakład Antropologii Literatury UAM ma przyjemność zaprosić do udziału w sympozjum naukowym „Po próbie. Rewizje Bergmana”. Wydarzenie odbywa się w ramach współpracy z The Ingmar Bergman Foundation i jest jednym z punktów programu międzynarodowych obchodów setnej rocznicy urodzin twórcy.

Tytuł sympozjum, nawiązujący do telewizyjnego filmu Bergmana z 1984 roku, otwiera szerokie pole rozważań. Po pierwsze: sugerowane przez interpretatorów rozumienie metaforyczne <próby> jako życia artysty i ironiczne potraktowanie ogromu jego dorobku jako jedynie próby przed ewolucją znaczeń, jakie może wywoływać w późniejszych czasach. Po drugie: znaczenie <próby> jako momentu własnego spotkania z twórczością autora „Siódmej pieczęci” (częstokroć nazywaną „dziełami sztuki najwyższej próby”) i zmierzenia się z koniecznością interpretacji. Po trzecie: jako <próby> skomplikowania autorskiego monologu, wtrącania się i włączenia do wypowiedzi, jak czyni to Rakel w przywoływanym filmie. Ta krótka eksplikacja nie wyczerpuje sposobów rozumienia inicjalnej formuły. Punkt wspólny dla wszystkich rozwinięć tytułowego członu stanowi przekonanie, że czas <po próbie> jest nie tyle momentem rozliczeń i zamykających podsumowań, co czasem na wszelkiego typu weryfikacje, korekty, rozszerzenia, dopowiedzenia.

Z tego powodu zależy nam na poruszeniu tematów, które nie koncentrowałyby się wyłącznie na filmoznawczych aspektach twórczości autora „Szeptów i krzyków”. Pragniemy, aby efektem sympozjum było poszerzenie pola skojarzeniowego związanego z Bergmanem, osadzenie jego twórczości w szerszym kontekście niż kino dwudziestego wieku. Dlatego też namawiamy do szukania ujęć porównawczych, zestawiania i zderzania twórczości autora „Persony” z innymi tekstami kultury, szukania literackich, teatralnych, filmowych dialogów i sporów z Bergmanem. Interesują nas wszelkie ujęcia nieoczywiste: analizy filozoficzne, literaturoznawcze, teatrologiczne, kulturoznawcze, antropologiczne, socjologiczne, genderowe oraz odczytania aplikujące nowe metodologie i teorie do twórczości autora „Milczenia”.

Powyższa lista nie zamyka sposobów ujęcia problematyki sympozjum, a jedynie zachęcać ma do zaproponowania różnych perspektyw i ujęć, w których autorski punkt widzenia jest ważniejszy niż grunt teoretyczny. Z tego względu szczególnie miłe będą dla nas Państwa własne, indywidualne, prywatne interpretacje dziel Bergmana.

Mamy świadomość, że nie uda nam się wyczerpać bogactwa tematyki – bardzo jednak liczymy na to, że grono badaczy reprezentujących różnorodne podejścia i sposoby myślenia o zaproponowanej przez nas problematyce, zdoła zgromadzić głosy inspirujące i odświeżające refleksję nad twórczością Bergmana.


Sympozjum odbędzie się we wtorek 24 kwietnia 2018 roku.

Prosimy o przesłanie abstraktów (do 200 słów) wraz z krótką notą biograficzną, zawierającą aktualną afiliację, tytuł naukowy oraz profil badawczy na adres poprobie.rewizje@gmail.com do 10 marca 2018 r.

Dla osób występujących przewidujemy opłatę konferencyjną w wysokości 100 zł.

Prosimy o przygotowanie wystąpień nieprzekraczających 20 minut.

W krótkim czasie po wydarzeniu planujemy wydanie publikacji.


Aktualizacja:  2018-03-01 19:24:23