XXVII Konferencja naukowo-techniczna pt. „Geodezja, budownictwo, środowisko - aspekty naukowe, prawne, praktyczne i dydaktyczne”


MINIONA -

Politechnika Rzeszowska, Wydział Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury
Częstochowa, ul. Zbierskiego 2/4

Konferencja ma charakter interdyscyplinarny i dotyczy zagadnień pomiarowo-badawczych w budownictwie, inżynierii środowiska, planowaniu przestrzennym i urbanistyce, geotechnice i geologii, geodezji, systemach informacji przestrzennej, fotogrametrii i teledetekcji, kartografii.

Koszty uczestnictwa w konferencji wynoszą 350zł (student lub doktorant - 280zł). Koszt obejmuje: obiady i kolacje, materiały konferencyjne, uczestnictwo w Konferencji oraz udział w imprezach towarzyszących. Opłata nie obejmuje kosztów noclegu. Obrady odbędą się na terenie obiektów Politechniki Rzeszowskiej.

Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo na stronie https://geodezja2018.prz.edu.pl/

Rejestracji uczestnictwa w konferencji należy dokonać za pomocą formularza REJESTRACJI ON-LINE, natomiast zgłoszenia artykułu i streszczenia za pomocą formularza STRESZCZENIE PUBLIKACJI. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 31.03.2018r. 


Źródło:  https://geodezja2018.prz.edu.pl/

Aktualizacja:  2018-04-05