Ogólnopolska Konferencja Naukowa Programowanie Rozwoju: Elektromobilność


MINIONA -

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicz w Poznaniu
Częstochowa, ul. Zbierskiego 2/4

Konferencja ma mieć charakter interdyscyplinarny. Dążymy do uczynienia konferencji platformą wymiany opinii, doświadczeń, czy obaw przedstawicieli podmiotów zaangażowanych w rozwój elektromobilności w Polsce.

W konsekwencji zakładamy, że uczestnikami paneli dyskusyjnych będą:

• specjaliści zakresu nauk prawnych,

• specjaliści z zakresu nauk technicznych,

• przedstawiciele organów administracji centralnej oraz samorządowej, zaangażowanych w kreowanie i realizację polityki elektromobilności,

• przedstawiciele publicznych i prywatnych przedsiębiorców działających na rynkach związanych z elektromobilnością (rynki: dystrybucja energii, usługi publicznego transportu zbiorowego, produkcja pojazdów z napędem elektrycznym, produkcja urządzeń oraz realizacja inwestycji w infrastrukturę do ładowania pojazdów elektrycznych).


Źródło:  http://www.elektromobilnosc.edu.pl/

Aktualizacja:  2018-03-06 20:43:43