BEZPIECZEŃSTWO ZDROWOTNE ***Zdrowie psychiczne....


MINIONA -

Hotel Europa*** w Giżycku
Częstochowa, ul. Zbierskiego 2/4

Konferencja to trzy intensywne dni warsztatów, sesji plenarnych, dyskusji i spotkań przeznaczonych dla kręgu ludzi nauki, studentów, pracowników administracji publicznej realizujących zadania związane z szeroko pojętym bezpieczeństwem zdrowotnym. ​Celem tegorocznej konferencji jest wymiana myśli, doświadczeń oraz prezentacja wyników badań dotyczących rozpoznania, profilaktyki zdrowia psychicznego jako elementu polityki prozdrowotnej. http://zdrowie.wsb.net.pl/problematyka.html


Źródło:  http://zdrowie.wsb.net.pl

Aktualizacja:  2018-04-11