Historie Narodowe-Wspólna Pamięć Europejska


MINIONA -

Uniwersytet Warszawski
Częstochowa, ul. Zbierskiego 2/4

Międzynarodowa Debata Naukowa

HISTORIE NARODOWE – WSPÓLNA PAMIĘĆ EUROPEJSKA

22.03.2018 czwartek, godzina 15.00-16.30

Uczestnicy debaty:

Jacek Czaputowicz, Minister Spraw Zagranicznych RP (otwarcie debaty)
Pierre Lévy, Ambasador Francji w Polsce (otwarcie debaty)
Frédéric Worms, École Normale Supérieure Paris
Joanna Tokarska-Bakir, Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk
Nicolas Thervet, École Normale Supérieure Paris
Paweł J. Borkowski, Zakład Historii Europy, Instytut Europeistyki WNPISM UW
Blaise Wilfert-Portal, École Normale Supérieure Paris
Nicolas Maslowski, Ośrodek Kultury Francuskiej i Studiów Frankofońskich UW (moderator)

Organizatorzy: Ośrodek Kultury Francuskiej i Studiów Frankofońskich UW, Instytut Europeistyki WNPiSM UW, Ecole Normale Superiéure Paris, Institut Français, Ambasada Francji w Polsce

Debata powstała z inicjatywy École Normale Supérieure Paris w ramach seminarium interdyscyplinarnego Actualité critique européenne. Seminarium to skupia badaczy i studentów wokół zagadnień o kluczowym znaczeniu dla polityki, nauki, ekonomii, społeczeństwa oraz sztuki. Analiza współczesnych wydarzeń na świecie prowadzi coraz częściej do manipulacji, przekształceń i fałszywych interpretacji. Uczestnicy seminarium analizują bieżące wydarzenia w sposób krytyczny z różnych perspektyw: historycznej, interdyscyplinarnej i transnarodowej. Actualité critique européenne działa przy wsparciu sieci Instytutu Francuskiego oraz innych instytucji francuskich i frankofońskich w Europie, takich jak Ośrodek Kultury Francuskiej i Studiów Frankofońskich UW (Warszawa) i Centre français de recherche en sciences sociales (Praga). Seminaria odbywają się w Pradze, Warszawie i Rzymie. W semestrze letnim 2017/2018 formuła ta ma na celu stać się miejscem refleksji i analizy krytycznej.

Celem debaty w Warszawie jest zastanowienie się nad możliwością wytworzenia wspólnej pamięci europejskiej w obliczu rożnych pamięci/historii narodowych. Poruszane tematy będą dotyczyć próby odpowiedzi na następujące pytania:

Czy państwa o różnych historiach mogą stworzyć wspólną pamięć europejską?
Czy możliwe jest dziś wykształcenie wspólnej pamięci europejskiej?
W obliczu obchodów 100-lecia zakończenia pierwszej wojny światowej oraz odzyskania przez Polskę niepodległości, a także 50 rocznicy 1968 roku, czy możliwe jest znalezienie wspólnego spojrzenia, aby razem upamiętnić te wydarzenia?
Jaka mogłaby być rola państw, ewentualnie organizacji międzynarodowych, takich jak Unia Europejska, w budowaniu relacji pomiędzy historią a pamięcią?
W jaki sposób organizować w przyszłości debaty wokół pamięci w Europie?


Źródło:  http://www.okf.uw.edu.pl/multimedia/item/675-historie-narodowe-wspolna-pamiec-europejska-debata-22-03-2018.html

Aktualizacja:  2018-03-19