Młody Erudyta - Nauki Interdyscyplinarne


MINIONA -

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie
Częstochowa, ul. Zbierskiego 2/4

Konferencje o charakterze interdyscyplinarnym pozwalają na wymianę doświadczeń z innych dziedzin nauki. Celem Konferencji jest integracja środowiska naukowego. Udział  w Konferencji to również znakomita okazja do poszerzania własnego dorobku, a także rozwijania umiejętności prezentacyjnych w szczególności przez młodych ludzi nauki.

Wyrażamy przekonanie, że cykl organizowanych Konferencji będzie dobrą okazja do spotkań, dyskusji, a także wymiany poglądów dotyczących poruszanych tematów badań.


Źródło:  http://www.konferencjenaukowe.com.pl

Aktualizacja:  2018-03-22