Wdrażanie zobowiązań międzynarodowych w związku z członkostwem w Unii Europejskiej


MINIONA -

Auditorium Primum
Częstochowa, ul. Zbierskiego 2/4

Celem konferencji jest ukazanie współczesnych wyzwań stojących przed prawem międzynarodowym i europejskim przede wszystkim w aspekcie członkostwa w Unii Europejskiej. Problemy prawne związane z wdrażaniem zobowiązań międzynarodowych, są niezwykle ważne dla krajów członkowskich Unii Europejskiej, a także krajów pretendujących do wejścia do jej elitarnego grona. Problemy te stają się wyzwaniem dla polityków, ale i ludzi nauki w wielu dyscyplinach. Wypełnianie zobowiązań międzynarodowych, w aspekcie mnogości konwencji Rady Europy, aktów europejskiego acquis communautaire i umów, jest niezwykle złożone i wymaga od członków ratyfikowania własnych dokumentów niemalże we wszystkich obszarach.

Wyniki badań prowadzonych w tym obszarze w każdym z państw warto konfrontować, gdyż może wyniknąć z tego wiele korzyści, zarówno dla nauki (między innymi w dziedzinie prawa międzynarodowego), jak i dla praktycznych rozwiązań problemów współczesnej wspólnoty europejskiej. Problemy te są widoczne, zarówno w sferze legislacji i wdrażania zobowiązań międzynarodowych w systemie prawa krajowego, działalności sądów, organów administracji i jednostek gospodarczych, jak również w życiu codziennym obywateli, gubiących się w gąszczu międzynarodowych regulacji prawnych.

Organizatorzy dostrzegają potrzebę podjęcia dyskusji nad wymaganiami w zakresie regulacji prawnych w dziedzinie współpracy politycznej, społecznej, kulturowej, ekonomicznej, czy administracyjnej. Powyższa dyskusja obejmie aspekty:

  1. Wdrażania zobowiązań międzynarodowych przez kraje członkowskie Unii Europejskiej.
  2. Przygotowania kandydatów do członkostwa w Unii Europejskiej, w zakresie sprostania zobowiązaniom międzynarodowym.

Źródło:  http://www.wsh.pl

Aktualizacja:  2018-05-18