Biologia i ekologia roślin drzewiastych


MINIONA -

Poznań-Kórnik

Szanowni Państwo,

zapraszamy do udziału w konferencji naukowej „Biologia i ekologia roślin drzewiastych” połączonej z obchodami jubileuszu 85-lecia Instytutu Dendrologii Polskiej Akademii Nauk w Kórniku.

     Rośliny drzewiaste, a szczególnie drzewa, z ich zmiennością genetyczną, bogactwem gatunkowym oraz różnorodnością zajmowanych siedlisk, a także ich długowiecznością, stanowią wyjątkowy i niezwykle wymagający obiekt badawczy. Strukturalna i funkcjonalna różnorodność roślin drzewiastych i tworzonych przez nie układów, różnorodność procesów ekologicznych, w których uczestniczą i w których wiodą dominującą rolę, reprezentowane przez nie strategie życiowe i adaptacyjne do zmieniających się warunków środowiska powodują, iż są one przedmiotem badań specjalistów z różnych dyscyplin naukowych. Poszerzenie wiedzy o biologii i ekologii roślin drzewiastych, na różnych poziomach ich organizacji oraz w kontekście zagrożeń, jakie przed nimi stoją, ma znaczenie zarówno w obszarze badań podstawowych, jak i aplikacyjnych.
     Badania dotyczące roślin drzewiastych i tworzonych przez nie układów prowadzone są w licznych ośrodkach naukowych w Polsce i na świecie. Chcielibyśmy, by konferencja była forum bezpośredniej wymiany myśli i dyskusji nad najważniejszymi problemami dotyczącymi biologii i ekologii roślin drzewiastych, które integrowałoby środowisko naukowe przyrodników oraz dawałoby szansę na zapoznanie się z wynikami badań podstawowych przez praktyków i służyło wytyczaniu spójnych kierunków badawczych, w tym interdyscyplinarnych.


Serdecznie zapraszamy,

 

prof. dr hab. Jacek Oleksyn, czł. koresp. PAN

Dyrektor Instytutu Dendrologii PAN

dr hab. Andrzej M. Jagodziński, prof. ID PAN

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego


Źródło:  http://www.idpan.poznan.pl/konferencja-naukowa

Aktualizacja:  2018-03-23 19:04:57