I Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa z cyklu Badania Młodych Naukowców "Wiedza-Inspiracja-Pasja"


MINIONA -

Wydział Filologiczny Uniwersytetu Łódzkiego,
Częstochowa, ul. Zbierskiego 2/4

Mamy przyjemność zaprosić Państwa do udziału w I Interdyscyplinarnej
Konferencji Naukowej z cyklu Badania Młodych Naukowców, w tej edycji
odbywającej się pod hasłem „Wiedza – Inspiracja – Pasja”. Konferencja, pod
patronatem Rektora Uniwersytetu Łódzkiego, skierowana jest głównie do
studentów i doktorantów z Polski oraz z zagranicy, a jej głównym celem jest
wymiana poglądów, dzielenie się wiedzą i doświadczeniem w zakresie
własnych badań naukowych. Chcemy stworzyć młodym naukowcom okazję do
zaprezentowania swoich prac naukowych, badawczych z zakresu czterech obszarów:
 nauki humanistyczne,
 nauki społeczne,
 nauki ścisłe,
 nauki przyrodnicze i nauki leśne.
Szeroki zakres podejmowanej problematyki oraz jej interdyscyplinarny charakter
mają na celu integrację środowiska młodych naukowców, prowadzących badania
w różnych obszarach nauki. Wierzymy, że będzie to doskonała okazja do prezentacji
dokonań naukowych studentów, doktorantów, a także zespołów badawczych, co
zaowocuje wymianą cennych doświadczeń. Inspiracją dla przygotowywanych
referatów w mogą być projekty realizowane ramach prac dyplomowych (licencjackich, magisterskich, doktorskich), grantów badawczych, czy innych indywidualnych lub grupowych przedsięwzięć.

Konferencja stanowi podsumowanie I edycji Studenckich Grantów Badawczych – nowatorskiego projektu Uniwersytetu Łódzkiego, którego celem jest
finansowanie badań prowadzonych przez młodych naukowców. W związku z tym
zapraszamy na nasze wydarzenie wszystkich studentów wyrażających chęć
podzielenia się wynikami swoich samodzielnych projektów, niezależnie, czy mają one
charakter grantowy, czy związane są z przygotowywanymi pracami dyplomowymi.
Mamy nadzieję, że charakter wydarzenia pozwoli na nawiązanie współpracy
naukowej pomiędzy przedstawicielami nawet odległych dziedzin wiedzy. Celem
Konferencji jest także wytyczenie wspólnego obszaru dla prowadzenia
szerokich, interdyscyplinarnych dyskusji pozwalających na łączenie różnych perspektyw.
Otwarta formuła Konferencji ma umożliwić jej uczestnikom zapoznanie się
z najciekawszymi projektami realizowanymi na Uniwersytecie Łódzkim oraz
w innych ośrodkach naukowych. Wydarzenie będzie stanowiło forum wymiany
idei, opinii, doświadczeń, naukowych badań i doniesień, które można zaprezentować
w formie wystąpienia lub posteru.
Dodatkowym atutem Konferencji będzie umożliwienie uczestnikom
opublikowania swoich prac naukowych (po pozytywnej recenzji) w formie artykułów
naukowych w monografii pokonferencyjnej (wersja elektroniczna).

Zgłoszenia udziału należy dokonać do końca 20.04.2018 r. poprzez
organizacyjne wypełnienie formularza dostępnego na stronie:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeDFtwlid_bfume-
ejGTySDB0mjKtGV2vzuKIElCW9L40L4sA/viewform?usp=sf_link
Abstrakty należy przygotować w języku polskim (nie więcej niż 300
słów), uwzględniając wprowadzenie w tematykę i opis badań.
Udział bierny w konferencji jest bezpłatny. Opłata za uczestnictwo
czynne wynosi 70 zł i obejmuje: materiały konferencyjne, posiłki
(dwa obiady i uroczysta kolacja), przerwy kawowe oraz publikację
pokonferencyjną (po pozytywnej recenzji).
Wpłaty prosimy dokonywać do 11.05.2018 r. na nr konta 20 1240 3028 1111 0010
7799 3372 z dopiskiem Konferencja „Badania Młodych Naukowców”.
Studenci, którzy otrzymali stypendium w ramach Studenckich
Grantów Badawczych Uniwersytetu Łódzkiego oraz uczniowie
Programu Zdolny Uczeń Świetny Student są zwolnieni z opłaty.Organizator nie zapewnia uczestnikom noclegów. Proponowana baza noclegowa znajduje się na stronie internetowej Konferencji.
Czas trwania wystąpień: 20 minut.


Aktualizacja:  2018-04-02 21:34:31