Q U O V A D I S S A L XXIII Międzynarodowe Sympozjum Solne Uniejów - Kłodawa 2018


MINIONA -

Zamek w Uniejowie
Częstochowa, ul. Zbierskiego 2/4

Szanowni Państwo!


Polskie Stowarzyszenie Górnictwa Solnego i Kopalnia Soli „Kłodawa” S.A. serdecznie zapraszają do udziału
w XXIII Międzynarodowym Sympozjum Solnym „Quo Vadis Sal”, które odbędzie się w na Zamku w Uniejowie i
w Kopalni Soli „Kłodawa” dniach 10–13 października 2018.
Tytuł tegorocznego Sympozjum:


S Ó L S K A R B E M K U J A W I W I E L K O P O L S K I
Tematyka: Sympozjum będzie dotyczyć wszystkich zagadnień związanych z występowaniem i
zagospodarowaniem złóż soli na Kujawach i w Wielkopolsce oraz innych zagadnień przyrodniczych i
technicznych związanych z górnictwem solnym.
Proponowane bloki tematyczne:
- Perspektywy zagospodarowania cechsztyńskich złóż soli
- Problematyka magazynowania w złożach soli (węglowodory ciekłe, gaz ziemny, wodór)
- Zagrożenia w kopalniach soli i sposoby ich likwidacji
- Podziemne składowanie odpadów w złożach soli
- Petrologia, geochemia i tektonika soli kamiennych i potasowych


Zgłoszenia i wystąpienia
- Oficjalnym językiem Sympozjum jest język polski.
- Organizatorzy zapewniają symultaniczne tłumaczenie j. angielski – j. polski.
- Referaty (do 15 minut + dyskusja)
- Postery (119 x 84 cm – format A-0)

Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zasugerowania zmiany formy prezentacji (komunikat, poster) na
podstawie nadesłanych abstraktów. Wystąpienia (komunikaty, postery) o charakterze promocyjnym są
odpłatne.

WAŻNE TERMINY
- 30 kwietnia 2018 r. – zgłoszenie wystąpień na Sympozjum – tytuł i autor/autorzy referatu lub
posteru
- 30 czerwca 2018 r. – ostateczny termin przysyłania artykułów i rozszerzonych abstraktów do druku
w materiałach konferencyjnych w Przeglądzie Solnym 2018
- 31 sierpnia 2018 r. – ostateczny termin zgłoszenie udziału w Sympozjum i wniesienia opłaty
konferencyjnej
Zgłoszenia, abstrakty i/lub artykuły należy opracować wg Wytycznych dla Autorów (www.psgs.agh.edu.pl)
oraz wysłać na adres e-mail: sympozjumsolne@gmail.com

KOSZT UCZESTNICTWA
Uczestnik
Niezrzeszeni w PSGS 1000,00 zł
Członkowie PSGS 700,00 zł
Emerytowani pracownicy górnictwa
oraz członkowie PSGS ze Złotą Odznaką Stowarzyszenia
500,00 zł


Nr konta: PEKAO SA 67 1240 4533 1111 0000 5423 9786 (z dopiskiem „Sympozjum Solne 2018 + nazwisko”)
Opłata obejmuje: profesjonalną obsługę, uczestnictwo w sesjach referatowych i posterowych, materiały
konferencyjne, całodniowe posiłki w dniach 11 i 12 października, udział w imprezach towarzyszących.
Opłata nie obejmuje kosztu noclegów. Noclegi uczestnicy rezerwują i opłacają we własnym zakresie


Źródło:  http://www.psgs.agh.edu.pl

Aktualizacja:  2018-04-11 13:13:32