Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa "Filmy, które każdy pedagog i psycholog obejrzeć powinien"


MINIONA -

Wydział Nauk o Wychowaniu, Uniwersytet Łódzki
Częstochowa, ul. Zbierskiego 2/4

Szanowni Państwo,


Koło Naukowe Doktorantów Wydziału Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego ma zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej „Filmy, które każdy pedagog i psycholog obejrzeć powinien”.


Celem konferencji jest wymiana poglądów, dzielenie się wiedzą i doświadczeniem odnośnie wychowawczych, edukacyjnych oraz terapeutycznych walorów kina. Organizowane przez nas wydarzenie będzie okazją poznania tych dzieł filmowych, które mogą być wartościowe z punktu widzenia praktyki pedagogicznej i psychologicznej oraz ubogacania teorii, a także szansą na spojrzenie na filmy już znane z zupełnie nowej perspektywy.


Do zgłaszania swych wystąpień zachęcamy nie tylko pedagogów i psychologów, ale także uczonych z Polski i z zagranicy, którzy reprezentują inne dyscypliny naukowe. Niech ta konferencja stanowi szansę na integrację środowiska naukowców poprzez umożliwienie interdyscyplinarnej dyskusji na temat pedagogicznych i psychologicznych walorów kina.


Łączny czas wystąpienia prelegenta wynosi 20 minut i obejmuje projekcję fragmentu omawianego dzieła filmowego (do 10 minut) oraz komentarz.
W ramach konferencji odbędzie się dyskusja panelowa na temat pedagogicznych i psychologicznych aspektów dzieła Wszystkie niewidzialne dzieci, która zostanie poprzedzona projekcją filmu.


Warto zaznaczyć, że zgłoszone przez Państwa artykuły naukowe – po uzyskaniu pozytywnej recenzji – będą miały szansę ukazać się w punktowanym czasopiśmie naukowym.


Komitet Naukowy Konferencji:

- prof. zw. dr hab. Bogusław Śliwerski
- prof. nadzw. dr hab. Danuta Urbaniak–Zając
- prof. nadzw. dr hab. Piotr Łukowski
- prof. nadzw. dr hab. Iwona Janicka
- prof. nadzw. dr. hab. Irena Szewczyk–Kowalewska 

Komitet Organizacyjny Konferencji:

- mgr Agata Marciniak – Przewodnicząca 
- mgr Katarzyna Okólska – Wiceprzewodnicząca
- mgr Sylwia Renosik – Wiceprzewodnicząca
- mgr Monika Kamieńska – Sekretarz

Więcej informacji znajdą Państwo:
na naszej stronie internetowej: http://www.wnow.uni.lodz.pl/studia-doktoranckie/
na naszym fanpage’u: https://www.facebook.com/knd.wnow.ul/


Źródło:  https://www.facebook.com/knd.wnow.ul/

Aktualizacja:  2018-05-05