Księga – czy istnieje? XIV ogólnopolska konferencja naukowa JĘZYK – SZKOŁA – RELIGIA


MINIONA -

Collegium Marianum
Częstochowa, ul. Zbierskiego 2/4

Katedra Polonistyki Stosowanej Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Gdańskiego oraz Liceum Katolickie Collegium Marianum w Pelplinie serdecznie zapraszają do udziału w XIV ogólnopolskiej konferencji naukowej JĘZYK – SZKOŁA – RELIGIA.

Czy w XXI wieku wciąż istnieje Księga, którą możemy nazwać w ten sposób bez żadnych określeń i epitetów, jak chciałby Bruno Schulz? Czy istnieją przynajmniej księgi, które bezsprzecznie tworzą i współtworzą naszą kulturę? Pytanie to ściśle wiąże się z pytaniem o kanon kulturowy, a staje się jeszcze bardziej palące w obliczu pytań o kanon lektur szkolnych, czytelnictwo w społeczeństwie sieciowym oraz nauczanie języka polskiego jako obcego i kultury polskiej jako obcej.

            Jako badacze: językoznawcy, literaturoznawcy, filozofowie, teologowie, historycy, historycy sztuki, a także edytorzy i tłumacze stanęliśmy przed licznymi wyzwaniami rodzącymi się wraz ze zmianami geopolitycznymi, kulturowymi i technologicznymi. Czy Księga, księgi, książki wciąż odgrywają istotną rolę w budowaniu intelektualnej i kulturowej tożsamości narodowej i europejskiej? Czy istnieje kanon respektujący narodowe hierarchie i jednocześnie wspólny wszystkim? Jaki mamy dostęp do kanonu i w jaki sposób go udostępniamy? Jaką rolę odgrywa w tym procesie edytor, tłumacz i biblioteka, a jaką – szkoła i uniwersytet?

Serdecznie zapraszamy do wspólnej dyskusji. Czas wygłaszania referatu nie powinien przekroczyć dwudziestu minut. Referaty zostaną opublikowane w czasopiśmie naukowym („Język – Szkoła – Religia” znajduje się na liście B ministerialnego wykazu czasopism punktowanych; za publikację w JSR można uzyskać sześć punktów).

Komitet naukowy

dr hab. Aneta Lewińska, prof. nadzw.

dr hab. Warda-Radys, prof. nadzw.

dr Justyna Pomierska

dr Irena Chawrilska

Komitet organizacyjny

mgr  Ewa Lubiszewska (tel. 501500773)

mgr Sonia Czaplewska

 

Zgłoszenia tematów wystąpień przyjmujemy do 30 kwietnia 2018 r.

Opłata konferencyjna wynosi 350 zł i obejmuje zakwaterowanie (jeden nocleg), posiłki i publikację wygłoszonych referatów. Osoby niekorzystające z noclegu wnoszą jedynie opłatę konferencyjną w wysokości 250 zł.

Opłaty za dodatkowy nocleg wynoszą:

    •       pokój jednoosobowy – 90 zł ze śniadaniem,

    •       pokój dwuosobowy  – 110 zł ze śniadaniem.

Opłatę można uiścić podczas konferencji lub przekazać na konto:

BIURO GOSPODARCZO-FINANSOWE DIECEZJI PELPLIŃSKIEJ

ul. Biskupa Dominika 11

83-130 Pelplin

KONTO:

BANK SPÓŁDZIELCZY SKÓRCZ O/PELPLIN

NIP 593 24 42 360

23834200092001564620000001

 

 

Noclegi rezerwują organizatorzy w internacie Collegium Marianum, tel. 58 536 49 32 (w dni powszednie od 8.oo do 14.oo).

Aleja Cystersów 2

83-130 Pelplin

Karty zgłoszenia prosimy kierować na adres mailowy konferencjapelplin@gmail.com.


Źródło:  https://fil.ug.edu.pl/wydzial/instytuty_i_katedry/instytut_filologii_polskiej/wladze_i_struktura/dzialalnosc_instytutu/konferencje

Aktualizacja:  2018-04-24 09:39:59