III Cyberkonferencja Warszawska


MINIONA -

Aula im. Profesora Henryka Sadownika
Częstochowa, ul. Zbierskiego 2/4

Tematem tegorocznej edycji Cyberkonferencji Warszawskiej jest "Trzecia generacja cyberbezpieczeństwa - Cyber Intelligence - Kryptologia".

Konferencja jest adresowana do przedstawicieli środowisk akademickich, służb mundurowych, biznesu i decydentów politycznych. Konferencja ma charakter interdyscyplinarny, a jej celem jest analiza cyberbezpieczeństwa w obszarach zarządzania, nowych technologii, stosunków międzynarodowych, wyzwań dla administracji państwowej.

Tematem przewodnim konferencji jest integralne podejście do cyberbezpieczeństwa. W obliczu rosnącej obecności nowych technologii w różnych dziedzinach życia, również potrzeba ochrony przed zagrożeniami staje się powszechna.

W ramach konferencji podjęte zostaną m.in. następujące zagadnienia:

·       Zagrożenia dla państwa w cyberprzestrzeni: identyfikacja źródeł i zagrożeń, (działalność podmiotów prywatnych i państwowych)

·       Analiza narodowych strategii bezpieczeństwa państw w cyberprzestrzeni (Izrael, Francja)

·       Zagrożenia dla jednostek w cyberprzestrzeni

·       Współczesne system kryptograficzne;

·       Cyberwywiad

·       Militaryzacja cyberprzestrzeni

·       Normy cyberbezpieczeństwa

Celem Cyberkonferencji Warszawskiej jest stała aktualizacja wiedzy o najnowszych zagrożeniach cybersecurity i metodach przed nimi ochrony.


W ramach konferencji prezentowane są najnowsze rozwiązania technologiczne w zakresie cyberbezpieczeństwa.

Efektem konferencji będzie monografia naukowa.

Aktualizowany program konferencji: http://cybersecurity.edu.pl/program


Źródło:  http://www.cybersecurity.edu.pl

Aktualizacja:  2018-05-08