V Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja Naukowo – Szkoleniowa „TRZY SIOSTRY LĘKU: AGRESJA, NIENAWIŚĆ I TRAUMA”


MINIONA -

Aula prof. Witolda Zahorskiego
Częstochowa, ul. Zbierskiego 2/4

Mam zaszczyt i przyjemność zaprosić Państwa serdecznie do udziału w V Międzynarodowej Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowo - Szkoleniowej pt. „Trzy siostry lęku: agresja, nienawiść i trauma” , która odbędzie się w dniach 08 - 09. 06. 2018 roku w Auli prof. Witolda Zahorskiego w Katowicach-Ligocie przy ul. Medyków 18 w Śląskim Uniwersytecie Medycznym.

Będzie to kolejna konferencja z cyklu "W przestrzeni stresu i lęku", którą organizuje Katedra i Zakład Medycyny i Epidemiologii Środowiskowej Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach wraz ze Stowarzyszeniem Wspierania Wiedzy Medycznej i Studenckim Towarzystwem Naukowym. Uczestnicy Konferencji otrzymają certyfikat uczestnictwa potwierdzający uzyskanie punktów edukacyjnych oraz publikację książkową wydaną przez Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach zawierającą teksty wygłoszonych wykładów.

Przewodnicząca Komitetu Naukowego

prof. zw. dr hab. n. med. Jadwiga Jośko – Ochojska

kierownik Katedry i Zakładu Medycyny i Epidemiologii Środowiskowej

 

I PROGRAM KONFERENCJI

8 czerwca 2018 – piątek   

·         FORUM MŁODYCH NAUKOWCÓW    10.00 – 15.00

miejsce:  

Centrum Dydaktyczne Wydziału Nauk o Zdrowiu SUM, Katowice – Ligota, ul. Medyków 12C,  s. 106

Skład jury:

prof. Jerzy Arendt, prof. Ryszard Brus, prof. Robert Hese, prof. Andrzej Wiczkowski

- Uroczyste otwarcie Forum

- Prezentacja prac najlepszych prac naukowych studentów Studenckiego Towarzystwa Naukowego

i Doktorantów.

- Ogłoszenie wyników i wręczenie dyplomów dla autorów najlepszych prac.

·         WYKŁAD DLA ANGLOJĘZYCZNYCH STUDENTÓW SUM        14.00- 15.00

miejsce: SUM, Katowice – Ligota,  ul. Medyków 18, s. 6

dr hab. n. med. JAROSŁAW WASILEWSKI (Katowice)

Did we really know the etiology of atherosclerosis or only risk factors.  

·         WARSZTATY RADZENIA SOBIE ZE STRESEM  15.30 - 16.30 Grupa I;   16.45 - 17.45 Grupa II

miejsce: SUM, Katowice – Ligota,  ul. Medyków 18, s. 6

dr n. med. KATARZYNA RYGIEL

Indywidualne techniki radzenia sobie ze stresem: wizualizacja – spektrum skutecznej pomocy.

9 czerwca 2018sobota     

OBRADY PLENARNE

miejsce: SUM, Katowice – Ligota,  ul. Medyków 18, Aula prof. Witolda Zahorskiego

10.00 - 10.30   Uroczyste otwarcie Konferencji

10.30 - 11.00    prof. PHILIP ZIMBARDO:  Przesłanie wideo do uczestników Konferencji.

Sesja I – prowadzenie prof. Irena Krupka-Matuszczyk

11.00 -11.30    prof. zw. dr hab. n. med. JADWIGA JOŚKO-OCHOJSKA (Katowice)

Narodziny zła. Medyczne mechanizmy nienawiści.

11.30-12.00     prof. dr hab. n. med. AGNIESZKA DROSDZOL-COP, dr Agnieszka Białka (Katowice)

Dziecko molestowane w aspekcie ginekologiczno – seksualnym.

12.00-12.30    przerwa kawowa

Sesja II – prowadzenie prof. Jadwiga Jośko-Ochojska

12.30-13.00    prof. dr hab. n. med. IRENE KRUPKA-MATUSZCZYK,

dr n. med. Maciej Matuszczyk (Katowice)

Agresja jako odpowiedź na wystąpienie lęku.

13.00-13.30   dr AGATA NOREK (Niemcy)

ARTrauma® – proces artystyczno – terapeutyczny w pokonywaniu lęków oraz blokad związanych z traumą przy zastosowaniu symbolu oraz budowie indywidualnej „Tarczy   obronnej”.

13.30-14.30    przerwa obiadowa

Sesja III – prowadzenie prof. Jerzy Arendt

14.30-15.00    ks. dr psych. JERZY SMOLEŃ (Kraków)

Stres i lęk dzieci i młodzieży. Z doświadczeń duszpasterza i psychologa.

15.00-15.30    mgr ANDRZEJ OCHOJSKI (Rybnik)

Wszyscy jesteśmy zarażeni. O epidemii zła na podstawie powieści Andrzeja Szczypiorskiego „Msza za miasto Arras”.

15.30-16.00    mgr psych. BERNADETA GŁĘBICKA (Warszawa)

Hejt w świecie Matrixa. EMDR jako skuteczna metoda leczenia objawów lękowych wynikających z cyberprzemocy.

16.00-16.30     przerwa kawowa

Sesja IV – prowadzenie dr hab. n. med. Janusz Kasperczyk

16.30-17.00    mgr psych. ELIZA CIEŚLIKOWSKA (Tychy)

Droga do wyzwolenia: bezpieczeństwo, odnowa i odrodzenie osoby doświadczającej przemocy.

17.00-17. 30   Karolina Lau, Katarzyna Rygiel, Janusz Kasperczyk, Mirosław Tyrpień, Jacek

Olszewski, Jadwiga Jośko – Ochojska (Zabrze)

Zagrożenia lękiem, stresem, depresją i somatyzacją oraz radzenie sobie ze stresem studentów studiów anglojęzycznych w Śląskim Uniwersytecie Medycznym.

SPOTKANIA DEDYKOWANE:

mgr JOANNA SELL – trenerka interkulturowa i coach (Intercultural Compass- Niemcy):

(Terminy uzgadniane z uczestnikami)

·         Warsztaty interkulturowe dla nauczycieli akademickich mających zajęcia dydaktyczne ze studentami studiów anglojęzycznych w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach.

5 kwietnia 2018 

·         Warsztaty interkulturowe dla studentów studiów anglojęzycznych w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach. maj – czerwiec 2018

An innovative and interactive intercultural program for students of the Silesian Medical University.

Formularz zgłoszeniowy i dokładne warunki uczestnictwa znajdą Państwo na stronie: http://medsrod.sum.edu.pl

 

ORGANIZATORZY:

- Katedra i Zakład Medycyny I Epidemiologii Środowiskowej SUM w Katowicach

- Stowarzyszenie Wspierania Wiedzy Medycznej

- Studenckie Towarzystwo Naukowe

PATRONAT HONOROWY:

Jego Magnificencja Rektor Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

prof. dr hab. n. med. Przemysław Jałowiecki

PATRONAT MEDIALNY:Magazyn Psychologiczny Charaktery

INFORMACJE I KONTAKT:

Katedra i Zakład Medycyny i Epidemiologii Środowiskowej

Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym

w Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

ul. Jordana 19; 41-808 Zabrze-Rokitnica
+48 32 2722847  e-mail: medsrod@sum.edu.pl

Stowarzyszenie Wspierania Wiedzy Medycznej

mgr Andrzej Ochojski- wiceprezes

 tel. 601 304 680,  e-mail: ochojskiandrzej@gmail.com

Studenckie Towarzystwo Naukowe

Marcin Kostuj  +48 793 267 176

http://stn.sum.edu.pl

 


Źródło:  http://medsrod.sum.edu.pl

Aktualizacja:  2018-05-02