International Conference of Computational Methods in Engineering Science – CMES’18


MINIONA -

Dom Pracy Twórczej Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich w Kazimierzu Dolnym
Częstochowa, ul. Zbierskiego 2/4

III Konferencja CMES ma na celu rozwój nauk inżynierskich, technik numerycznych oraz eksperymentalnych, wymianę doświadczeń i dobrych praktyk przez przedstawicieli środowiska naukowego oraz przedstawicieli przemysłu. Pragniemy umożliwić wymianę wiedzy między różnymi ośrodkami naukowymi krajowymi i zagranicznymi reprezentującymi różne dziedziny nauk inżynieryjnych i technicznych.


Źródło:  http://cmes.pollub.pl/en/

Aktualizacja:  2018-05-10