„Innowacyjne pomysły młodych naukowców: Nauka – Startup – Przemysł”


MINIONA -

Akademickie Centrum Materiałów i Nanotechnologii AGH pawilon D-16
Częstochowa, ul. Zbierskiego 2/4

Konferencja organizowana jest w ramach Małopolskiego Festiwalu Innowacji

Obszary tematyczne: nowe technologie informatyczne (ICT), energetyka, mechanika, mechatronika i nanotechnologie, gospodarka surowcami mineralnymi, ochrona środowiska, ekonomia i zarządzanie.


Źródło:  http://www.iati.pl

Aktualizacja:  2018-05-16 11:50:26