II Konferencja Naukowa Doktorantów i Studentów Miasto dla Ludzi - #miastojutra


MINIONA -

Muzeum Architektury we Wrocławiu
Częstochowa, ul. Zbierskiego 2/4

Kierunki rozwoju architektury i urbanistyki pozostają często w opozycji do skali człowieka i jego potrzeb. To właśnie perspektywa człowieka powinna stanowić odniesienie do analizy działań projektowych. Pragniemy zaprosić Państwa do udziału w dyskusji dotyczącej, m.in. następujących zagadnień:miasto jutra,

 • Kierunki kształtowania miast jutra – miasta w kontekście zagadnień zrównoważonego rozwoju, smart city,sustainable city, magnetic city

 • Poprawa kondycji miast XXI w. jako krok ku miastom przyszłości - rewitalizacja przyrodnicza, ekologiczna, społeczna i środowiskowa

 • Aspekt socjologiczny i filozoficzny miast jutra – miejsce człowieka w przestrzeni miast

 • Zastosowanie Universal Design jako próba likwidacji barier w mieście jutra

 • Miasta energooszczędne i miasta autonomiczne

 • Wirtualna rzeczywistość a miasta jutra – digital city

 • Transgresja architektury w mieście jutra – metaforyczne i inżynieryjne przekraczanie granic architektury, innowacje w architekturze, architektura tymczasowa, struktury mobilne w mieście przyszłości

 • Żyjąca skóra miasta – architektura typu responsive, architektura kinetyczna, elewacje interaktywne, wykorzystanie rozwiązań biomimetycznych

 • Mieszkania przyszłości

 • Sztuka w przestrzeni miejskiej – instalacje artystyczne w tkance miast przyszłości

 • Nowoczesne materiały w architekturze i ich wykorzystanie w kształtowaniu miast jutra

 • Kształt i wizja miast przyszłości w dobie galopującego rozwoju technologicznego - wpływ przemysłu 4.0 i 5.0 na przekształcenia obecnych struktur miejskich


Źródło:  https://miastodlaludzi2018.wixsite.com/konferencja

Aktualizacja:  2018-10-22