XXVI OGÓLNOPOLSKA AKADEMICKA KONFERENCJA METODYCZNA: OCHRONA ŚRODOWISKA


MINIONA -

Aula Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska UŚ
Częstochowa, ul. Zbierskiego 2/4

XXVI OGÓLNOPOLSKA AKADEMICKA KONFERENCJA METODYCZNA: OCHRONA ŚRODOWISKA, stanowi forum wymiany doświadczeń naukowych, dydaktycznych i organizacyjnych oraz stwarza przestrzeń do dyskusji nad miejscem dyscypliny ochrona środowiska w świetle klasyfikacji OECD. W ramach Konferencji przewidziana jest Sesja Studencka, podczas, której studenci i doktoranci mogą zaprezentować związane z tematyką konferencji referaty i postery. Zapraszamy do udziału.


Źródło:  http://www.KOŚ.us.edu.pl

Aktualizacja:  2018-06-17 12:40:49