International Conference on ICT Management for Global Competitiveness and Economic Growth in Emerging Economies ICTM 2018


MINIONA -

Uniwersytet Wrocławski
Częstochowa, ul. Zbierskiego 2/4

Nowe technologie i przestrzeń komunikacyjna nadają współczesnemu światu taką dynamikę, że  zachodzące zmiany w zasadniczy sposób wpływają jednocześnie na przestrzeń ekonomiczną, społeczną i kulturowa, wywołując efekt interferencji trudny do przewidzenia. To oznacza, że w kontekście rosnącej złożoności i nieprzewidywalności warunków otoczenia, nie ma żadnego zdefiniowanego czy zamkniętego repertuaru, strategii, czy rozwiązania, biznesowego lub instytucjonalnego, po który można sięgnąć dla efektywnego rozwiązania globalnych problemów strukturalnych. Jedynym istniejącym sposobem na utrzymanie trwałej przewagi konkurencyjnej w epoce permanentnej i endogenicznej zmiany jest zaangażowanie kapitału (potencjału) ludzkiego : jego kreatywności i innowacyjności, które staje się źródłem Schumpeterowskiej twórczej destrukcji.  

To dotyczy w znacznie większym stopniu rozwijających się gospodarek, które wciąż pozostają w tyle do dojrzałych krajów rozwiniętych, zarówno pod względem gospodarczego, społecznego czy kulturalnego standardu lub stylu życia. Owa luka mogłaby zostać wypełniona przez interdyscyplinarne podejście do kapitału (zasobu) ludzkiego, w formie nowych technik zarządzania, nowych modeli biznesowych czy bardziej adaptacyjnej polityki zarządzania,  w odniesieniu do transformacyjnego potencjału technologii informacyjno- komunikacyjnych (ICT). Tak więc celem konferencji jest stworzenie forum dla zainteresowanych naukowców i praktyków do wymiany swoich doświadczeń i pomysłów w zakresie zarządzania ICT dla globalnej konkurencyjności i wzrostu/ zmian gospodarczych, społecznych i kulturalnych we wschodzących gospodarkach.


Źródło:  http://ictm2018.web.edukacja.wroc.pl/index.php?id=0&lang=en

Aktualizacja:  2018-07-01 23:57:09