Region jako pojęcie w przestrzeni społecznej, kulturowej, narodowej


MINIONA -

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Częstochowa, ul. Zbierskiego 2/4

Przywiązanie człowieka do regionu w którym żyje ma niejednokrotnie podobną, a często nawet większą wartość niż tożsamość narodowa. Kultura polska cechuje się w przeważającej części jednorodnością, jednak nasze kraje sąsiednie, takie jak Rosja czy Niemcy w dużej mierze stanowią konglomerat elementów składowych, różniących się od siebie pochodzeniem, językiem czy historią. Pojęcie regionu wykracza także poza jego wąskie rozumienie – można być członkiem regionalnej wspólnoty gminnej czy wojewódzkiej, ale również obywatelem regionu szerszego, utożsamiać się np. z innymi słowiańskimi narodami, dominującymi w Europie Środkowo-Wschodniej. Region to nie tylko obszar ograniczony horyzontem geograficznym, ale także abstrakcyjne pojęcie, łączące ludzi nie tylko poprzez wspólne położenie na mapie, ale również unikatową historię, tradycję i kulturę. Region to także terytorium, które skupia określoną grupę ludzi wyróżniających się spośród ogółu, mających mniej czy bardziej oryginalny sposób życia. Wartości płynące z docenienia roli regionu w historii całej cywilizacji są nieocenione.

Uczelniana Rada Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach oraz Studenckie Koło Naukowe „Regionalistów” mają zatem zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w kolejnej edycji ogólnopolskiej studencko-doktoranckiej konferencji naukowej, zatytułowanej: "Region jako pojęcie w przestrzeni społecznej, kulturowej, narodowej". Konferencja ma charakter interdyscyplinarny, tematyka wystąpień nie będzie bazować jedynie na historycznym wymiarze pojęcia regionu. Zachęcamy do udziału zarówno historyków, językoznawców, etnologów, etnografów, socjologów, archeologów, kulturoznawców, ale także przedstawicieli nauk ścisłych: geografów, geologów czy ekonomistów. Mamy nadzieje, że prezentowane wystąpienia poruszą kwestie ważkie dla wielu dziedzin nauki, począwszy od unikatowego wymiaru kulturowego regionu aż po wyjątkowość geofizyczną danego terytorium. Serdecznie zapraszamy!

 

Formularz zgłoszeniowy należy pobrać z serwera:

https://megawrzuta.pl/download/6d9edb263335c683f097a3d2fe01e6ca.html

a następnie przesłać na adres:

konf.regional.2018@gmail.com

Zgłoszenia przyjmujemy do 31 sierpnia 2018 r.


Aktualizacja:  2018-07-12